Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

RTH biedt gespecialiseerde hulpverlening en ondersteuning aan personen met een (vermoeden van) handicap en hun netwerk die (nog) geen gebruik maken van VAPH-ondersteuning.

Wens je niet intensief, laag frequent en zeer kortdurend ondersteuning thuis of op locatie in je woon- of werkomgeving, of gebruik maken van dag- of nachtopvang, of een combinatie van deze vormen?

Ben je een reguliere dienst of een netwerk rond een persoon met een beperking en wil je handicap specifieke kennis opdoen via outreach? Dan kunnen wij je verder helpen.

Wij zijn partner van RTH Gent-Deinze (penhouder Wunian vzw) en van het outreachproject De Deining.

 

Onze medewerker van de sociale dienst Karolien Viville, helpt je graag verder met meer informatie over Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening en outreach.
karolien.viville@fracarita.org
09 389 04 11

Flexibel Aanbod Meerderjarigen (FAM)

Binnen FAM maakt men onderscheid tussen 4 mogelijke ondersteuningscategorieën:

  1. FAM middenfrequente ondersteuning
  2. FAM dagondersteuning
  3. FAM intensieve woonondersteuning
  4. FAM kortdurende ondersteuning.

 

Elk van deze categorieën laat een specifieke combinatie van verschillende functies toe.

Voorafgaand moet de procedure zorgregie doorlopen worden (met uitzondering voor FAM kortdurende ondersteuning).

 

De mogelijke functies zijn:

  1. Functie verblijf: overnachting met inbegrip van de nodige opvang en ondersteuning gedurende de avond- en ochtenduren, inclusief avondmaal en ontbijt (van 17u00 tot 9u00)
  2. Functie dagopvang: opvang overdag (9u00 tot 17u00) en op aanvraag ook tijdens de avonduren (17u00 tot 21u00). De functie dagopvang kan in halve dagen.
  3. Functie individuele begeleidingen

Regio

We zijn actief in de regio Gent-Deinze-Gavere (Vurste).