Ben je op zoek naar een verrijkende stageplaats?

Ebergiste biedt de mogelijkheid om stage te lopen en dit op diverse locaties en binnen verschillende werkvormen/disciplines (woonbegeleider, begeleider geïntegreerde dagbesteding, maatschappelijk werker…). Met een aantal scholen hebben we een samenwerkingsverband. Elke stagiair krijgt een individueel introductietraject waarbij expliciete verwachtingen kenbaar worden gemaakt en dit ook inzake de administratieve opvolging.

De stagiair zal steeds een mentor van onze organisatie krijgen die de student opvolgt doorheen de stage. De mentor voorziet in de nodige contacten en overleg met de stagebegeleider op school. Op het einde van de stage zal er ook door de betrokken medewerkers een evaluatie van de student gebeuren, met onze organisatiegebonden competenties als leidraad.

Procedure stage-aanvragen

Ben je student van een school waarmee wij een samenwerkingsverband hebben? Stuur dan jouw stage-aanvraag naar stages@ebergiste.broedersvanliefde.be.

Heeft jouw school nog geen samenwerkingsverband met Ebergiste? Wij bekijken elke aanvraag zorgvuldig.

Wie wil afwegen welke van onze vestigingen voor jou een ideale stageplaats is, neem dan een kijkje bij Contact voor een overzicht van alle locaties met een beknopt woordje uitleg.

Voor stages die georganiseerd worden vanuit het volwassenenonderwijs is een CV en een begeleidende brief wenselijk.

Cliënt wordt geholpen door twee mensen tijdens bewegingsspel.
close up van GSM tijdens opname van feest in tent

Inleefstudenten en sociale stages

Studenten die onze doelgroep willen leren kennen en de werking van onze organisatie voor een korte periode, kunnen een aanvraag doen voor een inleefstage of sociale stage. Wij bieden in dit geval de mogelijkheid om projecten binnen onze organisatie zelf te realiseren waarbij contact tussen student en cliënt centraal staat. Deze activiteiten sluiten perfect aan bij de inclusiegedachte om ‘buiten’ en ‘binnen’ in contact te brengen.

Gemotiveerde aanvragen (met CV en begeleidende brief) kan je sturen naar stages@ebergiste.broedersvanliefde.be.

Verwachtingen ten aanzien van stagiairs en inleefstudenten

Het doet ons plezier dat zoveel studenten enthousiast zijn om stage te lopen binnen onze organisatie met onze specifieke doelgroep. Een stage helpt elke student op weg in zijn of haar stappen naar de arbeidsmarkt. Een stage is ook voor onze cliënten een betekenisvol moment. Een onbekende komt letterlijk binnen in hun leefwereld.

Wij verwachten dat de studenten op een respectvolle wijze omgaan met de cliënten en het beroepsgeheim respecteren vanuit het recht op privacy van elke cliënt. We zijn bijzonder waakzaam voor het zorgvuldig omgaan met beeldmateriaal en vertrouwelijke informatie.

Er wordt van de student een actieve inbreng verwacht, opdat de eigen competenties volop tot ontwikkeling kunnen komen. Zo kunnen o.a. de studenten van de Hogeschool Gent in onze organisatie aan ‘netwerkondersteuning’ doen.

Netwerkondersteuning