Woon je nog thuis of woon je zelfstandig? Verblijf je in Ebergiste? Ons aanbod van dagbesteding is divers en wordt op maat uitgewerkt.

Binnen Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) is kortdurende (bv. 14 dagen aaneensluitend) of laagfrequente (bv. 1 dag per week gedurende een jaar)  dagondersteuning mogelijk tot maximum 91 dagen op jaarbasis.

Dagondersteuning met je Persoonsvolgend budget kan op voltijdse of deeltijdse basis en in volle, halve of anderhalve dagen.

Onderstaande mogelijkheden kan je met elkaar combineren in een geïndividualiseerd weekschema voor zover dit zinvol en organisatorisch mogelijk is.

Geïntegreerde dagbesteding

Nauw aansluitend bij het residentieel woongebeuren op de campus Borgwal staat een team van ergotherapeuten klaar met een aanbod van geïntegreerde dagbesteding. Die activiteiten hebben als hoofddoel ervaringen aan te bieden in een veilige en warme sfeer. De eigen inbreng kan variëren van ‘genieten’ naar ‘zelf doen’. We stemmen de activiteiten af op de individuele mogelijkheden en stimuleren of onderhouden daarbij de zelfstandigheid, soms op een beperkt gebied. Deze activiteiten zijn zelden grote groepsactiviteiten, maar worden individueel of in kleine groepjes begeleid.

Snoezelen, paardrijden, watergewenning, badrelaxatie, Sherborne, massage, sensopathische activiteiten, wandelen, dienstverlenend werk op het kasteeldomein, experimenteren met muziek, iets lekkers klaarmaken, houtatelier,…enz.

Ook bewegingsstimulatie behoort tot het aanbod: wandelen, fitness, (duo)fietsen, … bij bepaalde activiteiten zorgt een bewegingstherapeut voor bijkomende ondersteuning.

Atelierwerking in het Centrum voor Dagbesteding

Getuigenis

PieterIk ben Pieter. Ik woon nog thuis samen met mijn ouders en werk al 15 jaar in dagbesteding Het Veer. Dat is hier een toffe groep. Ik doe heel veel activiteiten: ik werk in het houtatelier, bus wassen, wellness, krantje, boodschappen doen, semi en cake bakken. Een halve dag in de week werk ik in het Design museum in Gent voor begeleid werken.

Ik ben voor Het Veer vertegenwoordiger in de cliëntenraad en intussen ook voorzitter. Ik doe dat heel graag.

Atelierwerking is mogelijk in een van de 3 centra voor dagbesteding: in Gent (Het Veer), in Deinze (Ter Linde) en in Vurste (Borgwal).

De drie centra bieden elke een uitgebreid activiteitenaanbod aan dat complementair is. Zo is het mogelijk de dagbesteding sterk vraag georiënteerd uit te bouwen. Deelnemers en bewoners komen er deeltijds of voltijds. In samenspraak werken we een geïndividualiseerd programma uit, soms in combinatie met meerdere vestigingsplaatsen.

Activiteiten gebeuren in de voorziening maar ook steeds meer op verplaatsing, buiten onze muren. We investeren in het uitbouwen van inclusieve samenwerkingstrajecten met lokale partners.

Ter illustratie een greep uit huidige programma’s voor collectieve dagbesteding:

  • Beleving: Dans, sport, snoezelen, welness, muziek,…
    • Dienstverlenend werk: groendienst, semi-industrieel, winkelproject, algemene dienstverlening,,…
    • Ambachtelijke ateliers: houtateliers, kaarsateliers, papierateliers, kookateliers, crea ateliers, boerderijwerk, vilten,…
    • Enclavewerking: zwerfvuilprojecten in de gemeente, werken in een serre, in een woon- en zorgcentrum, in een school, in een natuurdomein of dierenpark,…

Eigen aan Borgwal is de werking in en rond de Borgwalhoeve. De boerderijactiviteiten rond dieren en gewassen, maken van ambachtelijke producten en deze verkopen in de winkel, in de cafetaria bezoekers ontvangen, de inclusieve activiteiten met scholen, … een waaier aan mogelijkheden van activiteiten op maat.

Individueel Begeleid werken

Via individueel begeleid werken ga je niet-verloond aan de slag op een arbeidspost buiten de voorziening. Een jobcoach ondersteunt jou daarbij met een specifieke methodiek: de supported employment methodiek. De jobcoach ondersteunt zowel de begeleid werker als de werkgever.

Voor wie dat haalbaar is, ondersteunt de jobcoach ook bij het aanleren van verplaatsingstrajecten.

Enkele voorbeelden van individueel begeleid werken: hulp in een school bij het klaarzetten van de refter of bij het aandoen van de jassen van de kleuters, hulp in een bakkerij, wandelen met honden uit het asiel, proper houden van de combi’s bij de politie, hulp op een zorgboerderij, hulp in een buurtwinkel, …

Voor wie de stap naar begeleid werken buiten de voorziening nog te groot is, ondersteunt de jobcoach bij individueel dienstverlenend werk binnen de ondersteunende diensten van Ebergiste. Adressen kleven met de onthaalmedewerkers? Of liever handdoeken plooien of strijken met de huishoudelijke dienst? Of kan je zelfstandig gras maaien onder supervisie van de groendienst? Aan mogelijkheden tot dienstverlenend werk geen gebrek.

Voor mensen met een AMA statuut (arbeidsmatige activiteiten) kunnen wij een aanbod doen als werkpost en als begeleider van trajecten.

Getuigenis

Ik ben Regina, ik woon samen met Marcellino in nieuw Gent met onze poes Moesti. Ik doe begeleid werk op vrijdag in de school (Sint Paulus, Zwijnaarde) bij de kleutertjes. Ik werk daar in refter en schep de kindjes hun eten uit en daarna help ik met de afwas en zet het servies terug. Ik werk er al een tijdje met een pauze ertussen. Mijn jobcoach is Elly.

De woensdagvoormiddag help ik mee met de afwas in Zevenhuizen. 

In mijn vrije tijd ben ik bezig met mijn huishouden. Af en toe probeer ik een cursus te volgen (bv.: naaien, beter lezen en schrijven).

Ik volg familie op tv en zit in een carnavalsvereniging in Ledeberg met mijn partner Marcellino.