Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde en is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Bekijk de voorstellingsfilm en het filmpje over de missie van de organisatie Broeders van Liefde.

Kom meer te weten over onze organisatie in onze voorstellingsbrochure.

Ebergiste verbindt zich als organisatie sterk met de cliënten en medewerkers. We streven naar – en optimaliseren – de kwaliteit van bestaan van de cliënten en de kwaliteit van werken voor de medewerkers.

Ook de organisatie is voortdurend in beweging, binnen een maatschappelijke context, om kwaliteit te waarborgen binnen alle niveaus van de organisatie.
De strategische doelstellingen van onze organisatie situeren zich binnen deze domeinen.

Tekening van de kwaliteitsdriehoek van Ebergiste. De uithoeken van de driehoek staan voor cliënten, medewerkers en organisatie. Die vertaald worden in de drie strategische doelstellingen: kwaliteit van leven, kwaliteit van werken en kwaliteit van organisatie. Dit alles binnen een maatschappelijke context.

Ebergiste staat open voor volwassenen met een verstandelijke beperking die een lichte tot zeer intensieve ondersteuningsvraag stellen. In deze schenken we ook bijzondere aandacht aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, psychiatrische problemen, een autismespectrumstoornis.

In de dienstverlening aan de cliënten staat de kwaliteit van bestaan steeds voorop. Dit is de kern van onze visie op zorg.

De medewerkers ondersteunen de cliënt in het uitbouwen van – en vorm geven aan – hun levensproject. In onze identiteitsverklaring benadrukken we dat de medewerkers dit willen realiseren in een werkgemeenschap waarin respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste fundamenten zijn. Werken in een christelijk geïnspireerde organisatie geeft richting en biedt perspectief aan het professioneel handelen (cfr. de kerncompetenties ).

Doorheen een liefdevolle grondhouding (cfr. de Missie van de Broeders van Liefde) is de medewerker present en tracht men doorheen een permanente dialoog met de ander ruimte te laten voor ieders individuele verscheidenheid. Om dit te realiseren is er ook bijzondere aandacht voor het optimaliseren van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhouden van en de arbeidsverhoudingen tussen de medewerkers. 

Dit zijn de uitgangspunten van onze visie op werk.

Deze identiteitsverklaring geldt voor alle medewerkers van de organisatie, ongeacht of zij eerder direct of indirect diensten verlenen aan de cliënten. Binnen deze dienstverlening wordt verwacht dat alle medewerkers vlot de kerncompetenties beheersen.

Het kwaliteitshandboek gaat over hoe we ervoor zorgen dat alles goed gebeurt in onze organisatie. We willen ervoor zorgen dat de cliënten een goede levenskwaliteit hebben, dat de medewerkers goed hun werk kunnen doen en dat de organisatie zelf ook goed werkt.

Omdat kwaliteit belangrijk is voor iedereen, besteden we speciale aandacht aan zelfevaluatie. Met zelfevaluatie laten we zien hoe we onze processen, structuren en resultaten controleren, beheren en steeds verbeteren en borgen. De zelfevaluatie richt zich natuurlijk op het bieden van goede zorg en ondersteuning. Iedereen is betrokken bij kwaliteit, dus we verwachten van alle medewerkers dat ze genoeg aan zelfevaluatie doen.

Onze kwaliteitscoördinator Toby De Blauwer, helpt je graag verder met meer informatie:

toby.deblauwer@ebergiste.broedersvanliefde.be
09 389 04 11

Visuele weergave van de PDCA cirkel, de methodiek voor zelfevaluatie die toegepast word in Ebergiste

Ebergiste maakt deel uit van een maatschappelijke omgeving en wordt met andere woorden beïnvloed door nieuwe evoluties en tendensen in de zorg.

Daar waar de medewerkers in het verleden vooral de zorg voor de cliënt overnamen van de ouders en familie, wordt de zorg meer en meer gedeeld. We streven ernaar dat onze professionele dienstverlening een aanvulling is op datgene wat de cliënt en/of zijn netwerk, mantelzorgers en reguliere diensten al opnemen.

Hierdoor krijgt de cliënt meer regie over zijn eigen leven, wat bijdraagt tot zijn kwaliteit van bestaan.

visuele weergave van de 8 domeinen van kwaliteit van bestaan.