Onze visie op de organisatie

Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde en is erkend en wordt gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Bekijk de voorstellingsfilm en het filmpje over de missie van de organisatie Broeders van Liefde.

 

Kom meer te weten over onze organisatie in onze voorstellingsbrochure.

Kwaliteit voor en van iedereen

Ebergiste verbindt zich als organisatie sterk met de cliënten  en medewerkers. We streven naar en optimaliseren de kwaliteit van bestaan van de cliënten en een kwaliteit van werken voor de medewerkers.

Ook de organisatie is voortdurend in beweging, binnen een maatschappelijke context, om de kwaliteit te waarborgen binnen alle niveaus van de organisatie.
De strategische doelstellingen van onze organisatie situeren zich binnen deze domeinen.

Cliënten

Ebergiste staat open voor volwassenen met een verstandelijke beperking die een lichte tot zeer intensieve ondersteuningsvraag stellen. In deze schenken we ook bijzondere aandacht aan mensen met een verstandelijke beperking en bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, psychiatrische problemen en autismespectrumstoornis.

Binnen de dienstverlening aan de cliënten staat de kwaliteit van bestaan steeds voorop. Dit is de kern van onze visie op zorg.

Medewerkers

De medewerkers ondersteunen de cliënt in het uitbouwen en vorm geven van hun levensproject. In onze identiteitsverklaring benadrukken we dat de medewerkers dit willen realiseren in een werkgemeenschap waar respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste fundamenten zijn. Het werken binnen een christelijk geïnspireerde organisatie geeft richting en biedt perspectief aan het professioneel handelen (cfr. de kerncompetenties ).

Doorheen een liefdevolle grondhouding (cfr. de Missie van de Broeders van Liefde) is de medewerker present en tracht men doorheen een permanente dialoog met de ander ruimte te laten voor ieders individuele verscheidenheid. Om dit te realiseren is er ook bijzondere aandacht voor het optimaliseren van de arbeidsvoorwaarden, de arbeidsomstandigheden, de arbeidsinhouden van en de arbeidsverhoudingen tussen de medewerkers. 

Dit zijn de uitgangspunten van onze visie op werk.

Deze identiteitsverklaring geldt voor alle medewerkers van de organisatie, ongeacht of zij eerder direct of indirect diensten verlenen aan de cliënten. Binnen deze dienstverlening wordt verwacht dat alle medewerkers vlot de kerncompetenties beheersen.

Lees onze uitgebreide identiteitsverklaring

Organisatie

Het kwaliteitshandboek is gericht op het implementeren en waarborgen van kwaliteit op alle niveaus van de organisatie, op het optimaliseren van de kwaliteit van bestaan van de cliënt, de kwaliteit van werken van de medewerker en de kwaliteit van de organisatie op zich.

 

Daar kwaliteit iedereen toebehoort is binnen het kwaliteitsbeleid bijzondere aandacht voor zelfevaluatie. Doorheen zelfevaluatie toont onze organisatie aan hoe ze haar processen, structuren en resultaten bewaakt, beheerst en voortdurend verbetert. De zelfevaluatie is uiteraard gericht op het bieden van kwaliteitsvolle zorg en ondersteuning. Kwaliteit belangt iedereen aan, daarom wordt van alle medewerkers verwacht dat zij voldoende aan zelfevaluatie doen.

 

Onze kwaliteitscoördinator Toby De Blauwer, helpt je graag verder met meer informatie:

toby.deblauwer@ebergiste.broedersvanliefde.be
09 389 04 11

Maatschappelijke context

Ebergiste is ingebed in de maatschappelijke omgeving en wordt met andere woorden beïnvloed door nieuwe evoluties en tendensen in zorg. In de nota Perspectief 2020 van Minister Vandeurzen, staan de uitdagingen voor onze sector opgesomd.

Daar waar de medewerkers in het verleden vooral de zorg voor de cliënt overnemen van de ouders en familie, wordt de zorg meer en meer gedeeld. We streven ernaar dat onze professionele dienstverlening een aanvulling is op datgene wat de cliënt en of zijn netwerk, mantelzorgers en reguliere diensten reeds opnemen.

Hierdoor krijgt de cliënt meer regie over het eigen leven wat bijdraagt tot zijn kwaliteit van bestaan.