Heb je al eens een schenking of een legaat overwogen ten voordele van Ebergiste dan vind je hieronder de nodige informatie.

Wat is het verschil tussen een schenking en een legaat?

Men spreekt van een schenking indien dit gebeurt tijdens het leven van de persoon die de schenking doet. Met een legaat wordt verwezen naar de bestemming van het nalatenschap van een persoon die kwam te overlijden.

Geld schenken aan een goede doel:

Als je geld wilt nalaten aan een goed doel en ook aan je familie wilt denken, was voorheen het “duolegaat” een handige manier om dat te doen. Maar sinds 1 juli 2021 is deze methode in Vlaanderen vaak niet meer fiscaal voordelig.

De overheid blijft wel inzetten op het stimuleren van schenkingen aan goede doelen omdat hun werking hier vaak (deels) afhankelijk van is. Schenken aan een goed doel wordt vanaf 1 juli 2021 in Vlaanderen niet meer belast (0% van toepassing). Dit verlaagd tarief is ook van toepassing voor een schenking aan Ebergiste. Het is hierbij van belang om in het document dat de schenking regelt (via bank of notaris) de correcte gegevens op te nemen van de partij aan wie je wil schenken. Voor een schenking aan Ebergiste dien je volgende gegevens op te nemen in het document:

Schenking ten voordele van “vzw Organisatie Broeders van Liefde, met zetel te 9000 Gent, Stropstraat 119, met ondernemingsnummer 0406.633.304 voor het Ortho-agogisch Centrum Ebergiste, Leenstraat 31-35, 9890 Vurste”

Legaat ten voordele van Ebergiste.

Sinds 1 juli 2021 betalen non-profitorganisaties in het Vlaams Gewest geen erfbelasting meer voor legaten die zij ontvangen. Daarmee wil de Vlaamse Regering nalaten aan een goed doel aanmoedigen, deze nalatenschappen zijn immers belangrijk voor de financiering van goede doelen. Indien je overweegt om Ebergiste als goed doel op te nemen in je nalatenschap dan neem je het best contact op met een notaris. In de nalatenschapsacte dient de begunstigde partij die de nalatenschap ontvangt correct vermeld te worden. Voor een nalatenschap aan Ebergiste dien je de volgende gegevens op te nemen in jouw testament:

Legaat ten voordele van “vzw Organisatie Broeders van Liefde, met zetel te 9000 Gent, Stropstraat 119, met ondernemingsnummer 0406.633.304 voor het Ortho-agogisch Centrum Ebergiste, Leenstraat 31-35, 9890 Vurste”

 

Ebergiste en zijn bewoners danken je alvast om aan ons te denken.

Voor meer informatie kan je ook terecht op notaris.be.