Een bijzondere manier van giften aan de voorziening kan onder de vorm van een legaat, duo legaat en legaat de residuo. Via deze vorm van gift, maak je gebruik van de mogelijkheid om (een deel van) je erfenis te bestemmen aan een goed doel. Deze nalatenschap kan zowel roerende (geld, aandelen,…) als onroerende goederen (grond, appartement, huis,…) betreffen.

 

In de wet staan heel duidelijke regels over wat er gebeurt met de bezittingen van iemand die overlijdt. Een deel van de erfenis komt – is bij wet bepaald – steeds toe aan wat men noemt de reservataire erfgenamen. Met het andere deel ben je vrij te doen wat je wil. Je kunt dit deel nalaten aan een vriend, buurman of een goed doel en dit deel wordt dan een legaat genoemd.

 

Via een duo legaat maakt u gebruik van uw mogelijkheid om een deel van je nalatenschap te bestemmen aan een goed doel, waarbij het goede doel de volledige successierechten draagt. Doordat de successierechten te betalen door een goed doel, lager liggen dan successierechten te betalen door privé personen, geeft deze formule een fiscaal voordeel voor de andere erfgenamen.

 

Een legaat de residuo is de beschikking waarbij je een geheel of een deel van je bezittingen nalaat aan een bepaalde persoon (bv. de eerst begunstigde zoals je zoon of dochter), maar waarbij je tevens bepaalt dat hetgeen wat van deze bezittingen overblijft na het overlijden van de eerst begunstigde over te maken aan een andere (tweede) begunstigde. Deze tweede begunstigde kan een goed doel (bv. onze voorziening) zijn.

 

Indien je een legaat, een duo legaat of een legaat de residuo aan onze voorziening wenst toe te kennen, dan neem je het best contact op met een notaris voor de opmaak van een testament. Als goed doel dient in desbetreffend geval binnen het testament opgenomen te zijn: “vzw Provincialaat der Broeders van Liefde – Ebergiste”.

 

Onze administratief-logistiek directeur Luc Aelbrecht, helpt je graag verder met meer informatie.

luc.aelbrecht@ebergiste.broedersvanliefde.be

09 389 04 11

Voor meer informatie kan je ook terecht op notaris.be.