Wie kan bij ons terecht?

 • een brede groep van volwassen mannen en vrouwen met een (vermoeden) van verstandelijke beperking
 • eventueel bijkomend autismespectrumstoornis, psychische problemen en/of emotionele stoornissen en gedragsproblemen
cliënt met beperking die aan tafel zit

Voorwaarden voor de opstart van een ondersteuning

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

 

 • minstens vermoeden van handicap hebben
 • minstens 17 en maximaal 65 jaar zijn
 • geen gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke hulp via een persoonsvolgend budget (in cash of voucher). Er is een uitzondering voor respijtzorg.
 • in Oost-Vlaanderen wonen, bij voorkeur in de ruime regio Deinze-Gent-Vurste. Voor de functies dagopvang, ambulante en mobiele begeleiding houden we ook rekening met de praktische haalbaarheid van vervoer en verplaatsingen
 • op dit moment voldoende hebben aan een beperkte, niet intensieve en laag frequente ondersteuning

Zorg in natura

 • minstens 18 jaar zijn
 • een terbeschikkingstelling hebben van een door het VAPH toegekend persoonsvolgende budget in cash of voucher

Opname in de observatie, diagnose en behandel unit kan mits volgende criteria

 • een erkenning hebben van VAPH als een persoon met handicap
 • minstens 18 jaar zijn
 • een verstandelijke beperking en bijkomende gedragsproblemen, eventueel in combinatie met andere beperkingen hebben
 • beschikken over een beslissing van het VAPH tot toewijzing van een persoonsvolgend budget

Instroomprocedure


Weet je niet waar te beginnen in de doolhof van diensten en regelgeving?

Wil je gebruik maken van onze handicapspecifieke ondersteuning via RTH?

Heb je een eigen persoonsvolgend budget en wil je weten of je dat bij ons kan inzetten?

Vraag je je af of Ebergiste een passend antwoord zouden kunnen bieden op uw zorgvraag?

Denk je aan een opname in onze observatie, diagnose en behandelunit?

Blijf niet met je vragen zitten maar stel ze aan ons.

Wij helpen je graag verder!

Voor meer informatie, contacteer onze opnameregisseur Karolien Viville
karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be
09 389 04 11


Wat kost de ondersteuning?


Rechtstreeks toegankelijke hulp

De besteding op jaarbasis kan niet meer zijn dan 8 RTH punten.

Met deze punten kan in het volgend aanbod mogelijk en dit in allerlei combinaties:

FunctiePuntenwaardeMax aantal begeleidingen met 8 puntenJouw bijdrage
Mobiele begeleiding0,2236max 6,27 €
Ambulante begeleiding0,15551max 6,27 €
Groepsbegeleiding0,08791max 6,27 €
Dagopvang0,08791max 11,92 €
Verblijf (nachtopvang)0,1361max 29,98 €

 

Voor vervoer (indien organisatorisch haalbaar) zal een bijkomende vergoeding aangerekend worden.

Zorg in natura

Persoonsvolgend budget

Met je persoonsvolgende budget kan je zorg inkopen via een voucher (zorggebonden punten) of met cash (financieel bedrag)

In Ebergiste wordt het zorgaanbod georganiseerd in 5 zorgmodules.

In elke module wordt beschreven welke zorggebonden ondersteuning je van ons mag verwachten in ruil voor je persoonvolgend budget. De individuele afspraken die we maken worden opgenomen in een individuele dienstverleningsovereenkomst.

Hoe bepalen we welk persoonsvolgend budget nodig is voor het organiseren van de dienstverlening?

We maken afspraken over het zorggebruik. We gaan samen na hoeveel dagen per week de gebruiker bij ons beroep wil doen op dagondersteuning en/of woonondersteuning en spreken af hoeveel dagen of weken per jaar de gebruiker verlof wenst te nemen (geplande afwezigheden). Op basis hiervan berekenen we de zorggebonden kostprijs in voucher of cash.

We houden hierbij tevens rekening met de ‘zorgzwaarte‘: hoe intensiever de zorg die iemand nodig heeft, hoe hoger de zorggebonden kostprijs.

Bij het berekenen van onze kostprijs, houden we rekening met de manier waarop de overheid budgetten berekent en toekent. Zo bewaken we dat de zorggebonden kostprijs betaalbaar is vanuit het beschikbaar budget van de gebruiker.

Wij bezorgen u graag  een vrijblijvende offerte op maat van uw vraag. Neem contact op met onze opnameregisseur Karolien Viville, karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be
09 389 04 11

Woon- en leefkosten

Naast de kostprijs van het zorggebonden personeel dat met je persoonsvolgende budget betaald wordt, worden ook woon- en leefkosten aangerekend die je met eigen middelen (tegemoetkoming FOD sociale zekerheid, ziekte uitkering,…) dient te betalen. Woon- en leefkosten zijn huisvesting, voeding, kleding, nutsvoorzieningen, vervoer, persoonlijke uitgaven, …

De woon- en leefkosten kunnen verschillen naargelang de module die op jou van toepassing is. De woon- en leefvergoeding bestaat steeds uit drie rubrieken: diensten inbegrepen in het basispakket, diensten bovenop het basispakket en diensten volgens verbruik.

Je individueel afsprakenblad i.v.m. de woon- en leefkosten wordt toegevoegd aan de individuele begeleidingsovereenkomst.

Wij bezorgen je graag een vrijblijvende offerte op maat van jouw vraag. Neem contact op met onze opnameregisseur Karolien Viville, karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be
09 389 04 11

Elke cliënt heeft recht op een gewaarborgd inkomen (voorbehouden gedeelte) waarmee individuele kosten en bepaalde aangeboden diensten betaald  worden zoals zakgeld, vrije tijd activiteiten, medicatie, kappersbezoek,…

Wil je meer info over woon- en leefkosten, dan vind je hierover alle info op de website van het VAPH.