Wij willen iedereen bedanken,
zowel onze sponsors als de particuliere schenkers,
voor de giften die we mochten ontvangen.
Deze financiële steun is broodnodig om een kwalitatieve werking te kunnen aanbieden. ook dank aan de enthousiaste medewerkers van de bedrijven die een handje kwamen toesteken.