Oprichting kliniek Dr Guislain

In de eerste helft van de 19° eeuw richtte Petrus Jozef Triest, stichter van de Broeders van Liefde, samen met Dokter Guislain een psychiatrische kliniek op. In deze kliniek Dr Guislain was er een speciale afdeling voor mensen met een verstandelijke beperking.

Ontstaan instituut Stropkaai Gent

Ontstaan instituut Stropkaai Gent

Uit deze afdeling ontstond in 1901 een apart instituut voor minderjarigen met een verstandelijke en fysieke beperking aan de Stropkaai in Gent. Deze instelling werd in 1930 opgesplitst toen de bewoners met een licht verstandelijke en fysieke beperking naar Zwijnaarde (Sint-Jozef) verhuisden. In 1955 ruilden ook de bewoners met een zware fysieke beperking de Stropkaai voor een nieuw instituut in Gentbrugge (Sint-Gregorius). In Sint-Juliaan aan de Stropkaai te Gent werden vanaf dan alleen nog minderjarigen met een matige tot diepe verstandelijke beperking begeleid.

Nieuwe locaties

Nieuwe locaties

Wanneer deze minderjarigen volwassen werden gingen ze naar psychiatrische ziekenhuizen. Aangezien ook volwassenen met een verstandelijke beperking niet in psychiatrische ziekenhuizen thuis horen, startte Sint-Juliaan in de jaren ’70 met een specifieke dienstverlening voor volwassenen. Hiervoor werden in de loop der jaren nieuwe locaties in gebruik genomen: De Rank in De Pinte, Borgwal in Vurste, dagcentrum Het Veer in Gent,  Huize Vander Schueren in Sint-Lievens-Houtem en en Ter Linde in Deinze.

Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste

In 1999 vond de laatste grote reconversie plaats. Sint-Juliaan, omgedoopt tot Ortho-agogisch Centrum Broeder Ebergiste, richt zich sindsdien nog uitsluitend naar volwassen personen met een verstandelijke beperking. De dienstverlening wordt verder gedecentraliseerd met Borgwal (Gavere)als hoofdlocatie en breidt uit van een intensieve 24-uurs begeleiding naar een brede waaier van begeleidingsmogelijkheden voor volwassenen. Meer individuele en inclusieve woon- en werkvormen doen hun intrede.

De Nieuwe Brug

De Nieuwe Brug

In 2000 openen we De Nieuwe Brug in Deurle.

Woonerf Zevenhuizen

Woonerf Zevenhuizen

De daarop volgende jaren komt er wonen in de rij en begeleid werken bij. In 2008 wordt woonerf Zevenhuizen in Gent officieel in gebruik genomen.

Waterkant in Borgwal

De buurt Waterkant in Borgwal kan vanaf 2009 de gespecialiseerde werking voor ondersteuning van volwassen met verstandelijke beperking die bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen, psychiatrische stoornissen, en / of een vorm van autisme opstarten. Een jaar later komt daar ook de Observatie- , Diagnose en Behandelunit bij.

Borgwalhoeve

Borgwalhoeve

Met de opening van de gerenoveerde Borgwalhoeve in Borgwal wordt begin 2015 resoluut gekozen om de inclusieve werking en vermaatschappelijking verder te versterken.

Clemenspoort

In 2017 voegen we met participatie aan het co-housingproject Clemenshuis in Gent een nieuwe woonvorm toe aan ons aanbod.

Bouwprojecten

De komende jaren  hebben we veel bouwplannen: een nieuwbouw in partnerschap met sociale huisvestingsmaatschappij Volkshaard van 20 studio’s en een appartement in De Pinte, aanbouw van 6 studio’s en uitbreiding van de dagbestedingsruimte in Ter Linde (Deinze) en een masterplan voor Borgwal met infrastructurele projecten op korte en langere termijn.

Dagcentrum Ter Linde verhuist (tijdelijk)

Juli 2020. Tijdens verbouwingswerken in Ter Linde, verhuist het dagcentrum tijdelijk naar de markt van Deinze.  

Het nieuwe werkjaar luiden we in met een nieuwe (lees: kort en krachtige) naam, een nieuw logo en daar zetten we trots onze sterke baseline onder.   OC Broeder Ebergiste wordt Ebergiste Ons sterk merk laten we niet los, maar we gaan voor korter en krachtiger. De naam Ebergiste verbindt ons met onze roots en met de vzw Organisatie Broeders van Liefde. Het transparante puntje op de i verwijst naar wat onze werking bijzonder maakt: we werken geïnspireerd en verbonden, in beweging met mensen en plaatsen daarbij de cliënt centraal, we streven naar een open en permanente dialoog, we bieden een zorgcontinuüm voor de cliënt, in alle levensfasen, we geven dag en nacht ondersteuning, elke dag opnieuw, op een manier die met stip gekenmerkt is door respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid. De nieuwe baseline vat het DNA van onze organisatie samen: ‘samen gewoon, samen bijzonder’. Want daar gaan we voor: met een gedeelde visie, waarin de cliënt centraal staat, met een aanpak die ‘gewoon is als het kan en zo bijzonder als nodig is’, samen met velen – bevlogen medewerkers, betrokken families, enthousiaste vrijwilligers – en in samenwerking met diverse externe partners. In de rubriek publicaties kan je onze verschillende logo-bestanden downloaden.