Ben je op zoek naar een open plaats binnen onze voorziening, hou dan zeker deze pagina in het oog.

Wanneer er geen open plaatsen zijn, kan je een spontane melding richten tot onze opnameregisseur Karolien Viville, karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be
09 389 04 11

Wil je kennismaken met wie we zijn en wat we doen, wil je een globaal beeld krijgen over onze voorzienig of meer info over onze aanmeldingsprocedure?

Schrijf je dan in voor een van onze kennismakingsmomenten voor kandidaat gebruikers en doorverwijzers. We leggen de verschillende mogelijkheden van opvang en begeleiding uit in woord en beeld en we voorzien een rondleiding op het domein en/of de dagbesteding. Er is ook ruimte om vragen te stellen.

Deze momenten zijn toegankelijk voor iedereen die overweegt om op korte of langere termijn een vraag naar ondersteuning te stellen.

Via de evenementenkalender en onze facebookpagina houden wij jullie op de hoogte van de data en hoe je kan inschrijven.

Open plaats Zevenhuizen -Nieuw Gent – 09/12/2020

Omschrijving

Ebergiste biedt een open plaats in Woonerf Zevenhuizen gelegen in Nieuw Gent. Op deze locatie zijn er in één groot gebouw, zeven huizen en twee studio’s gevestigd. De totale wooncapaciteit van deze campus omvat 32 bewoners.

In het huis waar de open plaats is, wonen zeven volwassen mensen die extra zorg en ondersteuning nodig hebben wat betreft ADL en medische opvolging. De leeftijd varieert van prille dertiger tot vijfenzestigplusser.

Als je in Zevenhuizen komt wonen, beschik je over een eigen sleutel van het huis en een eigen slaapkamer met toilet en lavabo. In het gebouw is een lift aanwezig.

Wens je vaak gebruik te maken van het openbaar vervoer, dan is deze locatie een troef. De haltes van tram en bus bevinden zich op wandelafstand van het woonerf. Ook het centrum van Gent is dichtbij en vlot te bereiken.

Hoe ziet mijn dag invulling eruit?

We streven samen met jou naar een gedifferentieerd aanbod van activiteiten zowel in de eigen dagbestedingscentra (Gent/Vurste) als met geïntegreerde ergo’s ter plaatse.

Afhankelijk van je aankunnen en interesse bestaat ook de mogelijkheid voor begeleid werk met ondersteuning van een jobcoach.

Wat wordt er van mij verwacht?

Er wordt verwacht dat je een steentje bijdraagt  bij huishoudelijke activiteiten zoals boodschappen doen, maaltijden bereiden, … .

Je kan via een telefoon ten allen tijden beroep doen op de begeleiding. Het is dus noodzakelijk dat je voldoende zelfstandig bent om de begeleiding (telefonisch) te contacteren. Als je een probleem hebt ’s nachts is er altijd een begeleider  aanwezig. Het is een inslapende nachtdienst, die oproepbaar is via de telefoon.

Door wie word ik ondersteund?

Zevenhuizen bestaat uit een ervaren team en begeleidt 32 volwassenen (m/v) met een matig/licht verstandelijke beperking en eventueel bijkomende begeleidingsnoden (ASS, Gedrags- en Emotionele stoornissen, lichamelijke beperkingen, psychische kwetsbaarheden)

In het gebouw  zijn er overdag minimaal twee  begeleiders aanwezig.

Je krijgt een persoonlijk begeleider als aanspreekpunt.  Er wordt tevens samengewerkt met externe diensten zoals kinesisten, wijkgezondheidscentrum,….). Indien nodig of gewenst kan er ook beroep gedaan worden op een psychiater, verbonden aan Ebergiste.

Tevens dragen we een warm hart toe aan de mantelzorgers en vrijwilligers, die voor jou klaar staan om je mee te helpen ondersteunen in de praktische dingen van het leven.

Wat mag ik verwachten van de geboden ondersteuning?

Onze ondersteuningsfilosofie is gebaseerd op vier pijlers: inclusie, zelfregie op basis van keuzes maken, netwerkbetrokkenheid en (optimale) kwaliteit van bestaan (het ultieme doel van onze werking).

Een menslievende basishouding gekoppeld aan een professionele werkhouding staat borg voor een  ‘ondersteuning op maat’.

De geboden ondersteuning vertrekt steeds vanuit je individuele behoeften en is gebaseerd

op de individuele resultaten van de ZorgZwaarte Inschaling (begeleiding- en permanentiewaarde).

Administratief en financieel?

Je beschikt over een persoonsvolgend budget dat woonondersteuning toelaat. Voor het dagelijkse leven (energie, maaltijden, …) worden woon- en leefkosten aangerekend.

Meer informatie?

Neem een kijkje bij onze module ondersteuning intensief

Heb je interesse?

Contacteer onze opnameregisseur: karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be

Open plaats in Nieuw Gent – 24/11/2020

Ben jij op zoek naar een woning die je wenst te delen met andere personen?

Ebergiste biedt een open plaats in een rijwoning in Nieuw Gent. Je woont samen met twee mannelijke huisgenoten (+45). Je beschikt over een eigen kamer. De keuken, leefruimte en badkamer zijn gemeenschappelijk te gebruiken.

Wens je vaak gebruik te maken van het openbaar vervoer, dan is deze locatie een troef. De haltes van tram en bus bevinden zich op wandelafstand van de woning. Ook het centrum van Gent is dichtbij en vlot te bereiken.

Wat wordt er van jou verwacht?

Er wordt verwacht dat je een steentje bijdraagt in het huishouden. Je kan wanneer nodig de begeleiding zelfstandig contacteren aan de hand van telefoon, mail of sociale media. Ook ’s nachts kan je  – in nood- telefonisch beroep doen op de begeleiding, die afhankelijk van de vraag of noodzaak binnen het half uur bij jou ter plaatse is.

Door wie word je ondersteund?

Inclusief Wonen van Ebergiste bestaat uit een ervaren team en begeleidt dertig volwassenen (m/v)  met een (lichte) verstandelijke beperking die zelfstandig in de maatschappij wonen.

Deskundigheid, respect en verantwoordelijkheid zijn belangrijke pijlers in de werking. We vertrekken vanuit een veilige omgeving, met het oog op de unieke ontwikkeling en ontplooiing van elk individu. We durven uitdagingen aan te gaan, maar steeds rekening houdend met het principe van verantwoord risico.

Je krijgt een persoonlijk begeleider als aanspreekpunt. Er wordt samengewerkt met externe diensten zoals poetshulp, gezinshulp, wijkgezondheidscentrum,…. Je bent vrij te kiezen wie je als huisarts of andere specialisten wenst te nemen voor de opvolging van je medisch dossier. Indien nodig of gewenst kan er ook beroep gedaan worden op een psychiater, verbonden aan Ebergiste.

Tevens dragen we een warm hart toe aan de mantelzorgers en vrijwilligers, die voor jou klaar staan om je mee te helpen ondersteunen in de praktische dingen van het leven.

Wat mag je verwachten van de begeleiding?

De begeleiding komt dagelijks bij jou langs om jouw vragen, noden en behoeften te bespreken. Zij biedt ondersteuning bij administratie, medische opvolging, praktische vaardigheden (ADL, onderhoud van het huis, koken, …) en psychosociaal welzijn. Ondersteuning op maat  wordt in kaart gebracht op basis van de Zorg Zwaarte Inschaling. In afstemming met jou kan de ondersteuning zowel mobiel (begeleiding komt langs bij jou) als ambulant (jij gaat naar begeleiding) plaatsvinden.

Hoe ziet mijn invulling er uit overdag?

We gaan samen met jou op zoek naar een zinvolle dagbesteding; gaande van werken in een maatwerkbedrijf of de reguliere arbeidsmarkt, begeleid werken tot vrijwilligerswerk of atelierwerking in de eigen centra voor dagbesteding. Eens we deze in kaart hebben gebracht, rekenen we op jouw zelfstandigheid om dit verder in handen te nemen en te organiseren. Dit is ook van toepassing voor de vrijetijdsbesteding. Daar waar nodig kan ondersteuning worden aangeboden.

Administratief en financieel?

Je beschikt over een persoonsvolgend budget dat woonondersteuning toelaat. Voor het dagelijkse leven (energie, maaltijden, …) worden woon- en leefkosten aangerekend.

Meer informatie?

Neem een kijkje bij onze module ondersteuning

Heb je interesse?

Contacteer onze opnameregisseur: karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be