Ben je op zoek naar een open plaats binnen onze voorziening, hou dan zeker deze pagina in het oog.

Wanneer er geen open plaatsen zijn, kan je een spontane melding richten tot onze opnameregisseur Karolien Viville, karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be
09 389 04 11

Wil je kennismaken met wie we zijn en wat we doen, wil je een globaal beeld krijgen over onze voorzienig of meer info over onze aanmeldingsprocedure?

Schrijf je dan in voor een van onze kennismakingsmomenten voor kandidaat gebruikers en doorverwijzers. We leggen de verschillende mogelijkheden van opvang en begeleiding uit in woord en beeld en we voorzien een rondleiding op het domein en/of de dagbesteding. Er is ook ruimte om vragen te stellen.

Deze momenten zijn toegankelijk voor iedereen die overweegt om op korte of langere termijn een vraag naar ondersteuning te stellen.

Via de evenementenkalender en onze facebookpagina houden wij jullie op de hoogte van de data en hoe je kan inschrijven.

Open plaats in woongroep Meidoorn

Kan je samenleven, eten,… met andere bewoners en zoek je soms de gezelligheid op van een gemeenschappelijke leefruimte op? Wil je ook af en toe weg van de drukte van het samenleven? In woongroep Meidoorn is een individuele kamer vrij.

Op domein Borgwal bevindt zich woongroep Meidoorn, onderdeel van de buurt ‘Groenhove’. Deze gesloten woongroep biedt plaats aan 11 bewoners van verschillende leeftijden, interesses en geslacht. Samenleven maar met aandacht voor ieders tempo, staat hier centraal.

De kamer en de woongroep zijn gelegen op domein Borgwal, Leenstraat 31 in Vurste (Gavere). Borgwal is een afdeling van OC Broeder Ebergiste. Het groene domein omvat 5 buurten met telkens 3 woongroepen. Ook beschikbaar op de campus is een medische dienst, een centrum voor dagbesteding, een dienst kinesitherapie en aan elke buurt zijn geïntegreerde ergo’s verbonden. Er wordt 24-uurs begeleiding voorzien door middel van dagbegeleiders en een actieve nachtdienst. Door de omringing door het bospark biedt de campus heel wat mogelijkheden op activiteitenvlak.

Welke ondersteuning kan je van ons verwachten?

Heb je hulp nodig bij je dagelijkse verzorging, wordt het emotioneel af en toe wat lastiger, heb je dan nood aan een begeleider dicht bij jou? Wij bekijken samen hoe we een antwoord kunnen bieden op jouw noden en zorgvragen. Er staat een enthousiast team van begeleiders, ortho-agoog, coördinator en maatschappelijk werker tot je beschikking. Voor jouw individuele vragen krijg je een persoonlijk begeleider als aanspreekpunt.

Ben je graag actief bezig en hou je niet van stilzitten? Het grote domein met veel groen biedt een waaier aan buitenactiviteiten aan: boerderij, ophaalrondes, wandelingen, fietsen,… dit alles binnen de veiligheid van het park. Door de huiselijke aard van de woongroepen krijgen bewoners ook de kans om mee te helpen bij huishoudelijke taken. Is de interesse nog ruimer dan kunnen we ook steeds de mogelijkheden van het Centrum voor dagbesteding bekijken.

Indien je meer houdt van rust en beleving of nood hebt aan een programma op maat is er de mogelijkheid om overdag in de leefgroep te vertoeven. Je kan vrijblijvend deelnemen aan belevingsgerichte of ergotherapeutische activiteiten (kleinschaliger en minder resultaatgericht). Er zijn geïntegreerde ergo’s verbonden aan de woongroep en ook twee bewegingstherapeuten geven een aanbod op het domein.

‘ s Nachts hulp of nabijheid nodig? Er is een actieve nachtdienst aanwezig.

Door de aanwezigheid van de medische dienst, de kinesitherapeuten en de nauwe samenwerking met en regelmatige aanwezigheid van huisartsen, dermatoloog, tandarts, orthopedist en psychiater, kunnen wij ook ondersteuning bieden bij eventuele medische bezorgdheden.

Administratief en financieel

Je beschikt over een persoonsvolgend budget dat woonondersteuning toelaat. Het juist in te zetten zorgpunten berekenen we samen. Voor het gebruik van de kamer, de leefruimte, het nuttigen van voeding enz.. wordt een woon- en leefkost aangerekend.