Een gift van ten minste 40 € komt in aanmerking voor een fiscaal attest.

Stort je bedrag op het rekeningnummer

BE30 4400 3400 2111 (BIC : KREDBEBB) op naam van de vzw Broeders van Liefde

met vermelding “OC Vurste ALG – projectnummer 7302140”.

Binnen de “vzw projecten Broeders van Liefde” hebben we ook steeds een aantal specifieke projecten waaraan je je gift kan schenken.

Voor een bedrag van 40 € ontvangt u een fiscaal attest. Giften vanaf dit bedrag, geven recht op een belastingsvermindering van 45% van het gestorte bedrag.

 

Onze stafmedewerker fondsenwerving Katleen De Blaere, helpt je graag verder met meer informatie.

katleen.deblaere@ebergiste.broedersvanliefde.be