Broeder Ebergiste

Ortho-agogisch centrum

Broeder Ebergiste is een grote zorgaanbieder vergund en erkend door het VAPH die  dienstverlening aanbiedt aan volwassen personen met een verstandelijke beperking.  De zorg en ondersteuning gebeurt op verschillende locaties in de regio Gent – Deinze – Gavere met Borgwal (Vurste) als hoofdlocatie.

Wij bieden een brede waaier van begeleidingsmogelijkheden voor volwassenen, gaande van een zorgintensieve 24-uur begeleiding  tot een mobiele interventie op de begeleid werken werkplek.

in ons jaarverslag staan de hoogtepunten van ons voorbije werkjaar.

OPEN PLAATS

Ben je op zoek naar:

  • Intensieve woon- en dagondersteuning voor volwassenen met een verstandelijke beperking en eventueel bijkomende gedrags- en emotionele stoornissen.
  • Geïntegreerde dagondersteuning op maat
  • 24/24 uurs omkadering met actieve nachtdienst
  • Aanwezigheid van medische en paramedische dienst op het domein
  • Een individuele kamer
  • Een gesloten en rolstoeltoegankelijke woongroep
  • Een groene en rustige omgeving

Blijft u graag op de hoogte van de dienstverlening van het VAPH en de impact van de maatregelen naar aanleiding van corona daarop?

Dat kan via volgende kanalen:

De VAPH-website

Op www.vaph.be vindt u altijd actuele informatie over onze dienstverlening en de maatregelen naar aanleiding van corona.

De digitale VAPH-nieuwsbrief 

De nieuwsbrief bevat nieuws over de dienstverlening van het VAPH en PAB- en PVB-mededelingen. Als abonnee krijgt u hem standaard 1 keer per maand in uw mailbox, of vaker in bijzondere tijden als deze coronacrisis.

Abonneer u via www.vaph.be/nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven.

U kunt zich ook abonneren op Sterk, het driemaandelijkse magazine van het VAPH met sterke verhalen van mensen met een handicap en praktische informatie, tips en inspiratie voor het dagelijks leven.

Als u vragen hebt voor het VAPH, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of via de VAPH-lijn op het nummer 02 249 30 00.

 

Bent u op zoek naar algemene informatie over corona en de maatregelen?
Surf naar www.info-coronavirus.be voor informatie van de federale overheid over het coronavirus en de maatregelen die gelden in België, of bel naar 0800 14 689.

Surf naar www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis om op de hoogte te blijven van wijzigingen aan de dienstverlening van de Vlaamse overheid.

Speeltuinen en parken gaan terug open, Borgwal blijft voorlopig gesloten – 29/05/2020

Op 20 mei 2020 kondigden we de opstart van een bezoekregeling op in OC Broeder Ebergiste. Deze eerste lichte versoepeling van de maatregelen zorgde al voor enkele mooie en deugddoende momenten van weerzien tussen bewoners en hun familie. Op vraag van de overheid proberen we zoveel mogelijk bezoeken te organiseren in ‘open lucht’. De weergoden zijn ons voorlopig alvast gunstig gezind. Bij regenweer voorzien we een alternatief. Om deze kortstondige bezoeken van familie volgens de nodige voorzorgsmaatregelen te organiseren, zullen we het bezoekverbod in Borgwal voor de buurt en derden verlengen en dit voorlopig al tot 1 juli 2020.

Dit betekent dat het parkdomein Borgwal (inclusief cafetaria en terras borgwalhoeve, speeltuin, dierenzone, fitness en het park) gesloten blijft voor de buurt en voor derden.
Wij willen de ruimte van het parkdomein uitdrukkelijk voorbehouden voor begeleiders, bewoners en hun bezoek op afspraak.

We bekijken stap voor stap hoe het loopt en communiceren tijdig updates via onze website.

Bedankt voor het respecteren van onze maatregelen.


Update Coronamaatregelen in OC Broeder Ebergiste – 20/05/2020

De gezondheid en veiligheid van cliënten en medewerkers is onze topprioriteit. Het positieve resultaat van de screening op 5, 6 en 7 mei bevestigt de geleverde inspanningen van iedereen, cliënten, medewerkers en familie, waarvoor onze uitdrukkelijke dank. Met de blijvende alertheid en de nodige voorzorgsmaatregelen, kunnen we het goede nieuws aankondigen: vanaf 20 mei 2020 starten wij de bezoekregeling op.

We zijn open en eerlijk wat deze bezoekregeling betreft. Het gaat om een eerste (voorzichtig) stapje. Bezoek is niet mogelijk in de vertrouwde woongroep of buurt. Dit zijn uitdrukkelijke richtlijnen die opgelegd zijn door de overheid. De veiligheid en gezondheid van de bewoner, bezoeker en begeleider staan voorop. Bezoek zal dus enkel mogelijk zijn mits het naleven van strikte voorwaarden, zoals afstand houden, geen fysiek contact,  dragen van een mondmasker, …

Bij nieuwe (vermoedelijke) besmettingen kan de huidige verruiming van de bezoekregeling weer (tijdelijk) op on hold gezet worden of een bezoek afgelast worden.

De opstart van de bezoekregeling verschilt naargelang de woongroep en locatie.
Onze medewerkers van de sociale dienst, bezorgen de familie persoonlijk de nodige praktische informatie en voorwaarden voor een kortstondig bezoek.

Nog meer dan naar bezoek snakken velen, die intussen al 2 maanden permanent thuis of in de voorziening verblijven, om terug naar huis te mogen of omgekeerd. Nu de overheid aankondigde dat het toegestaan wordt om ook die genomen maatregelen geleidelijk en voorzichtig te versoepelen zijn we vandaag gestart met het uitwerken van een plan van aanpak. De overgang naar deze nieuwe fase brengt nieuwe risico’s met zich mee die we niet overhaast willen nemen. Er moeten voldoende essentiële randvoorwaarden vervuld zijn om de transfer tussen voorziening en thuissituatie veilig toe te laten. De startdatum waarop we ons richten voor deze versoepeling is 6 juni.

Na het lange wachten is de bezoekregeling, die start vanaf vandaag, een eerste stap om elkaar op een veilige manier terug te zien.

Wij houden jullie de komende weken op de hoogte van verdere versoepelingsrichtlijnen, ook via onze website.


Resultaten na algemene screening in OC Broeder Ebergiste – 10/05/2020

Op 5, 6 en 7 mei werden 540 medewerkers en bewoners van OC Broeder Ebergiste gescreend op covid-19.
Ondertussen beschikken we over de resultaten:
– Alle medewerkers zijn negatief getest.
– Bij de bewoners zijn twee personen positief getest. Alle andere bewoners testten negatief.

We werden op 6 mei al op de hoogte gesteld dat 2 bewoners uit Groenhoeve, waar we al sinds begin van de coronacrisis met een uitbraak geconfronteerd werden, nog steeds positief testten. Daar werden onmiddellijk de nodige afspraken rond gemaakt met de betrokken woongroepen.

We kunnen dus spreken van een schitterend resultaat.

We konden dit bereiken omdat we enerzijds een grote portie geluk hebben gehad, maar vooral omdat we in de ganse organisatie vrijwel meteen naar een heel strikte cohortewerking overgeschakeld zijn. Dit betekent dat iedereen, medewerkers, familie, waar mogelijk ook de bewoners, elke dag opnieuw veel inspanningen geleverd hebben (en leveren) om alle maatregelen op te volgen.

Daar gaan we nu verder op bouwen om onze interne exit strategie stap voor stap uit te stippelen.

De uitdaging van de komende weken is om over onze toekomst na te denken en pistes uit te werken hoe we de volgende maanden veilig maar toch ook werkbaar en leefbaar mét corona te kunnen functioneren.

Er zijn veel thema’s en uitdagingen en net zoals bij de veiligheidsraad zullen ook wij afwegingen en keuzes moeten maken want je kan niet op alle terreinen tegelijk versoepelen.

Zoals we dat de voorbije weken deden mag je er blijven op rekenen dat we jullie op de hoogte houden rond verdere evoluties of wijzigende maatregelen.


Verlenging van de maatregelen in OC Broeder Ebergiste – 04/05/2020

Op 30 april kondigde de taskforce hun beslissing aan dat vanaf 4 mei bezoek in residentiële settings in beperkte mate en onder voorwaarden verruimd kon worden. Het woord vanaf is hier belangrijk. In OC Broeder Ebergiste namen we de beslissing om op dit moment nog geen bezoek toe te laten.

In de uitvoeringsrichtlijnen vanuit het VAPH krijgen we als voorziening de opdracht, vooraleer een versoepeling van de bezoekregeling toe te laten, een risicoanalyse uit te voeren. We zullen pas starten met toelaten van bezoek als we ons daar goed hebben op kunnen voorbereiden rekening houdend met zowel veiligheid, organiseerbaarheid als menselijkheid.

We zullen op zijn minst wachten op de resultaten van de algemene screening van alle bewoner en medewerkers op 5-6-7 mei om vervolgens een perspectief te geven over hoe en wanneer we gefaseerd, veilig en op maat van de verschillende doelgroepen en/of locaties bezoekregeling zullen opstarten. De bezoekregeling zal maar gestart worden na overleg met CPBW en na consultatie van collectief gebruikersoverleg via de voorzitter.

In OC Broeder Ebergiste verlengen we alle geldende maatregelen en blijft het bezoekverbod voorlopig volledig van kracht.

Een eventuele eerste verruiming van de bezoekregeling is ten vroegste mogelijk in de week van 11 mei.

Over een mogelijke datum waarop bewoners terug naar huis zouden mogen gaan of de dagcentra terug zullen mogen opstarten is er nog geen perspectief.


Testen op COVID-19 in OC Broeder Ebergiste – 27/04/2020

Vlaams minister Beke en de taskforce covid-19 hebben beslist om algemene screenings te doen, ook in voorzieningen met kwetsbare personen met een handicap. De tests in OC Broeder Ebergiste zullen gebeuren in de week van 4 mei 2020.

Wie wordt getest? Er wordt een staalafname gepland bij alle residentiële bewoners die aanwezig zijn in de voorziening (dus Borgwal en buitenhuizen) en bij zoveel mogelijk medewerkers (van alle woongroepen en diensten). Dit betekent dat cliënten van dagcentra, inclusief wonen en cliënten die momenteel thuis zijn niet worden getest via deze algemene screening.

Iedere betrokken wettelijk vertegenwoordiger wordt in de loop van deze week gecontacteerd door de medewerkers van de sociale dienst.

Resultaten van screening? De resultaten worden bekend gemaakt bij de arts wellicht in de loop van de week van 11 mei. Indien de test van uw zoon of dochter positief is zal u hiervan op de hoogte gebracht worden.

De screening blijft een momentopname maar zal ons toch een belangrijke indicatie geven waarop we de komende periode prioritair moeten inzetten om het besmettingsrisico verder te beheersen. Intussen blijven we onverminderd alle eerdere preventieve maatregelen toepassen.


Verlenging Coronamaatregelen – 16/04/2020

Ondanks de aankondiging vanuit de nationale veiligheidsraad op 15/04/2020 dat bezoek onder voorwaarden zou toegelaten worden in zowel woon- en zorgcentra, als in voorzieningen voor mensen met een beperking, gaat deze maatregel voorlopig niet in. Minister Beke heeft dit op vraag van de sector samen met de taskforce beslist en op 16/04/2020 via een persbericht bekend gemaakt. Op dit moment is een veilig bezoek garanderen onmogelijk.

Daarom hebben we beslist om in OC Broeder Ebergiste alle op heden geldende maatregelen te verlengen tot en met 3 mei 2020. Dit betekent ook dat het bezoekverbod volledig van kracht blijft.

We beseffen dat deze informatie moeilijk kan liggen. Dit is dan ook een harde boodschap voor veel families. Waar men eerst blij was dat er een perspectief was voor bezoek, zal het vandaag een koude douche zijn dat het toch nog niet kan. Intussen doen onze begeleiders er alles aan om, daar waar mogelijk, het contact met familie te blijven onderhouden en de gevolgen voor cliënten en medewerkers beperkt te houden. Bedankt alvast voor jullie begrip. Hoe dan ook maken wij er meteen werk van om ons op de latere uitrol van deze maatregel voor te bereiden en we zijn vandaag aan de slag gegaan met nadenken hoe we bezoeken door familie in de toekomst praktisch en veilig kunnen organiseren.

Aanvullend verwijzen we door naar het bericht op de website van het VAPH met als titel “Vlaamse taskforce zal voorstel voor bezoek in de residentiële voorzieningen opmaken”


Update besmettingen, beschermingsmateriaal en paaswens – 10/04/2020

Na recente steekproeven in enkele woongroepen testte niemand van de bewoners positief op covid-19. Het is dus geruststellend dat er sinds de eerste uitbraak geen nieuwe bewoners zijn, niet in Borgwal en niet in de buitenhuizen, die covid-19 gerelateerd ziek zijn. De zieke bewoners van Groenhove vertonen intussen ook allen enkel nog milde symptomen. Lees meer.


OC Broeder Ebergiste in Terzake. Pleidooi voor meer beschermingsmateriaal en testen in gehandicaptensector – 7/04/2020


Coronabesmetting in Orthoagogisch Centrum Broeder Ebergiste: één bewoner overleden – 02/04/2020

Afgelopen week zijn in twee woongroepen in Borgwal, namelijk woongroep Klimop en Braam (van buurt Groenhove), cliënten besmet met het coronavirus. De toestand van één bewoner ging het voorbije weekend plots snel achteruit en de persoon is woensdagavond overleden in het AZ Sint-Vincentius te Deinze als gevolg van de coronabesmetting. Eerst en vooral willen we ons medeleven betuigen aan de familie van de overleden bewoner. Wij zijn allemaal heel diep geraakt door dit verlies. Veel van de collega’s hadden dagelijks contact met de bewoner en zijn erg aangeslagen.

Psychiatrische centra en centra voor mensen met een handicap smeken om hulp – 01/04/2020

Lees het nieuwsbericht. Bekijk de reportage van AVS in Borgwal


Quarantainemaatregelen n.a.v. Covid-19 besmetting – 26/03/2020

Ondanks alle voorzorgmaatregelen hebben we gisteren spijtig genoeg vastgesteld dat in de woongroepen Klimop en Braam (van buurt Groenhove in Borgwal) cliënten positief bevonden werden na een coronatest eerder deze week. Lees meer


Update richtlijnen Coronavirus – 18/03/2020 

De nationale veiligheidsraad heeft beslist tot nog meer ingrijpende maatregelen i.v.m. het indijken van de corona epidemie. Lees meer


Update richtlijnen Coronavirus – 13/03/2020 

We volgen de ontwikkelingen in verband met de uitbraak van het Coronavirus op de voet. De ontwikkelingen dwingen ons ertoe om bijkomende maatregelen te nemen om de gevolgen van de epidemie in te dijken en de gezondheid van onze bewoners voorop te stellen. Lees meer

 


Update richtlijnen Coronavirus – 12/03/2020

Naar aanleiding van het coronavirus wensen we te handelen naar de richtlijnen van de overheid om te voorkomen dat bewoners en personeel van OC Broeder Ebergiste getroffen zouden worden. Lees meer

Ik zoek zorg

OC Broeder Ebergiste heeft een breed aanbod aan ondersteuning en zorg, passend bij elke levensfase van volwassenen met een verstandelijke beperking. De afkorting OC, staat voor ortho-agogisch centrum. We focussen ons op individuele en collectieve zorg en ondersteuning van volwassenen. Op basis van je individuele zorgvraag, zoeken we samen met jou en je netwerk naar een passend zorgpakket.

OC Broeder Ebergiste organiseert een aantal kennismakingsbezoeken.
Tijdens zo een informatiemoment geven we geïnteresseerden een globaal beeld van onze voorzienig. Wie zijn we? Wat doen we? Wat is onze visie? Wat is de aanmeldingsprocedure? De data en info over inschrijven zal verschijnen op de evenementenkalender.

Wil je weten of wij open plaatsen hebben in OC Broeder Ebergiste? Ons overzicht aan open plaatsen kan je bekijken via deze link. Klik hier.

Wil je ontdekken wat wij voor jou kunnen doen? Contacteer Karolien Viville, één van onze medewerkers van de sociale dienst: 09 389 04 11 of karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be

zorgpakket

Ik zoek werk

In OC Broeder Ebergiste werken meer dan 350 medewerkers goed en graag. Zorg op maat kunnen we enkel realiseren in teams en diensten die daarvoor samen en interdisciplinair de handen uit de mouwen willen steken.

We noemen onze werkplek bewust een werkgemeenschap. Onze opdracht vraagt immers dat we ons niet alleen engageren als een deskundige professional, maar ook als een betrokken mens.

Ben je op zoek naar een job in onze organisatie? Goed, want we zijn permanent op zoek naar enthousiaste collega’s. Hou onze vacatures in de gaten of solliciteer spontaan via ebergiste.sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be

Naast de vaste medewerkers zijn er ook tal van vrijwilligers actief en voorzien we de mogelijkheid tot stage in de verschillende diensten.

Zoek je een stageplaats of wil je je engageren als vrijwilliger, neem dan zeker contact op met onze stafmedewerker vrijwilligerswerk Heidi Taerwe via heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be

Borgwalhoeve

Ons domein Borgwal, heeft een unieke setting en beschikt over enkele troeven: cultuur-historisch, recreatief en educatief.

De Borgwalhoeve maakt ontmoeting tussen buiten en binnen mogelijk. Onze bewoners krijgen er de kans om anderen te ontmoeten en helpen actief mee in de cafetaria en bijhorende giftshop.

Een huisbereid hapje, een drankje, een gezellige babbel, daarvoor moet je in onze cafetaria zijn.

We zijn elke woensdag- en vrijdagnamiddag open en elke eerste zondag van de maand, telkens van 14 uur tot 17 uur. Van mei tot oktober zijn we alle zondagnamiddagen open. Meer informatie over de Borgwalhoeve via onderstaande button.

Het OC Broeder Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde en is vergund en erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).