OC Broeder Ebergiste wordt Ebergiste

Ons sterk merk laten we niet los, maar we gaan voor korter en krachtiger.

 • De naam Ebergiste verbindt ons met onze roots en met de vzw Organisatie Broeders van Liefde.
 • Het transparante puntje op de i verwijst naar wat onze werking bijzonder maakt:
  • we werken geïnspireerd en verbonden, in beweging met mensen en plaatsen daarbij de cliënt centraal,
  • we streven naar een open en permanente dialoog,
  • we bieden een zorgcontinuüm voor de cliënt, in alle levensfasen,
  • we geven dag en nacht ondersteuning, elke dag opnieuw,
  • op een manier die met stip gekenmerkt is door respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid.
 • De nieuwe baseline vat het DNA van onze organisatie samen: ‘samen gewoon, samen bijzonder’.
  Want daar gaan we voor:

  • met een gedeelde visie, waarin de cliënt centraal staat,
  • met een aanpak die ‘gewoon is als het kan en zo bijzonder als nodig is’,
  • samen met velen – bevlogen medewerkers, betrokken families, enthousiaste vrijwilligers – en in samenwerking met diverse externe partners.

In de rubriek publicaties kan je onze verschillende logo-bestanden downloaden.

Ebergiste is een grote zorgaanbieder vergund en erkend door het VAPH die  dienstverlening aanbiedt aan volwassen personen met een verstandelijke beperking.  De zorg en ondersteuning gebeurt op verschillende locaties in de regio Gent – Deinze – Gavere met Borgwal (Vurste) als hoofdlocatie.

Wij bieden een brede waaier van begeleidingsmogelijkheden voor volwassenen, gaande van een zorgintensieve 24-uur begeleiding  tot een mobiele interventie op de begeleid werken werkplek.

In ons jaarverslag staan de hoogtepunten van ons voorbije werkjaar.

Update vaccinatie in Ebergiste: Vaccinatie ronde 2 – 11/03/2021

Op 12, 15 en 16 maart wordt – 21 dagen na de eerste ronde – het tweede vaccin toegediend aan de bewoners en medewerkers van Ebergiste.

Tweede vaccin? Wachtperiode respecteren.

Vanaf het ogenblik dat iemand 2 vaccins heeft gekregen moet nog een wachtperiode van minimum 10 dagen gehanteerd worden voordat het vaccin werkzaam is. Dat betekent dat er tot 1 april geen enkele versoepeling mogelijk is en alle nu geldende maatregelen aangehouden worden.

Hoge vaccinatiegraad in Ebergiste laat voorzichtige interne versoepelingen toe.

We weten nu al dat we een voldoende hoge vaccinatiegraad zullen bereiken. Dit houdt in dat we in een eerste fase na 1 april, een aantal voorzichtige interne versoepelingen mogelijk zullen zijn. Inderdaad, voorzichtige versoepelingen. Het blijft zaak behoedzaam te zijn en de veiligheid niet uit het oog te verliezen. We staan niet op onszelf maar leven en werken in Ebergiste midden in een samenleving waar op dit moment de vaccinatiegraad laag is en het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames hoog blijft. Wie gevaccineerd is, wordt weliswaar zelf niet of minder ziek, maar kan het virus nog altijd doorgeven aan anderen. Het blijft daarom opletten, om geen gevaar te gaan vormen voor wie nog niet gevaccineerd is, waaronder ook vaak de familie van de bewoners.

Stappenplan in de maak richting ‘normaler’ werken

De versoepelingen zullen stap voor stap en weloverwogen moeten gebeuren en vragen een moeilijke oefening: hoe, waar, wanneer, wat kunnen we versoepelen? Maar ze komen er!

We maken nu werk van een stappenplan waarin we de principes en perspectieven voor de komende weken zullen vastleggen zodat we vanaf begin april geleidelijk en veilig richting ‘normaler’ werken en begeleiden kunnen evolueren. Omdat we een van de eerste VAPH voorzieningen zijn waar de vaccinatiecampagne al volledig afgerond is, zal het ook wachten zijn op het kantelmoment in de sector dat pas tegen het einde van de paasvakantie bereikt zal worden.

Intussen brengen we hier alles in gereedheid voor een tweede vlotte vaccinatieronde.
En kijken we hoopvol uit naar een lente met nieuw perspectief.

Krijg je toch nog een vaccinatie uitnodiging op naam van reeds gevaccineerde bewoner?

Deze afspraak moet geannuleerd worden via het afsprakenplatform. Hoe u dat precies doet, leest u in de uitnodiging. Zo kunnen de vaccinatiecentra zich zo goed mogelijk voorbereiden en andere burgers uitnodigen voor een vaccin om de weggevallen afspraken in te vullen.


Update vaccinatie in Ebergiste: Vaccinatie ronde 1 is vlot verlopen – 26/02/2021

Ebergiste was bij de eerste organisaties in de sector die de eerste vaccinatieronde heeft afgerond. Door de goede en gedetailleerde voorbereiding en de inzet en medewerking van velen is deze operatie zeer vlot verlopen.

Een stand van zaken om fier op te zijn: Met de vaccinatie van 298 residentiële bewoners en 363 medewerkers en stagiairs halen we een gemiddelde vaccinatiegraad van 96% !

Bij de bewoners is dat 99,5 %. Er zijn slechts twee bewoners die niet konden of wilden gevaccineerd worden. Bij de medewerkers komen we uit op 94 % met 23 medewerkers die geen vaccin mochten of wilden ontvangen. Nu is het nog verder ijveren voor de vaccinatie van de dagcentrumcliënten die nu uit de boot vielen.

Met de gevreesde bijwerkingen bleek het algemeen genomen goed mee te vallen. Wij kunnen dus hoopvol uitkijken naar de tweede ronde half maart. Tot minstens 14 dagen na de 2de ronde blijft het erg belangrijk om alle beschermingsmaatregelen te respecteren, zodat er vooruitzicht komt op meer bewegingsvrijheid.

Dagelijks krijgen we berichten dat onze sector ook op vandaag een zware tol kent: nog altijd zijn er wekelijks overlijdens te betreuren, nog altijd zijn er uitbraken.

Maar de start van de vaccinatie brengt alvast hoop.


Update vaccinatiestrategie in Ebergiste – 15/2/2021

Cliënten en medewerkers van Ebergiste vormen samen een ploeg van  meer dan 700 provaxxers. En daar zijn we trots op!

Het uitrollen van een vaccinatiestrategie loopt echter niet van een leien dakje. Het zijn al weken van wachten, wachten en nog eens wachten op transparantie en duidelijke communicatie. Aftellen naar vooruitzicht om al onze cliënten en iedereen die actief is binnen de zorg- en welzijnssector te vaccineren.

Dit vraagt geduld van iedereen maar elke stap vooruit is goed nieuws. Dus we zijn heel blij om op donderdag 18/2/2021 een eerste reeks vaccins te ontvangen in Ebergiste. We organiseren in Borgwal de eerste vaccinatieronde van cliënten en medewerkers op vrijdag 19/2/2021. In de loop van volgende week zal er ook op twee andere locaties gevaccineerd worden, namelijk in Ter Linde (Deinze) en in Zevenhuizen (Gent). Precies 21 dagen later volgt dan op elke locatie een tweede dosis van het vaccin.

“Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je (groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een concert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek wordt en levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer het gewone leven kunnen oppikken.” www.laatjevaccineren.be

 


Vlaams Welzijnsverbond betreurt dat cliënten van dagcentra voor personen met een handicap niet meegenomen worden in prioritaire vaccinatie – 9/2/2021 (bericht op www.vlaamswelzijnsverbond.be)

In de week van 15 februari start de vaccinatie voor personeel en bewoners van residentiële voorzieningen in de sector personen met een handicap. Dat is goed nieuws. “Onze sector is, zowel in de eerste als in de tweede golf, zwaar getroffen. Dat de collectiviteiten voor personen met een handicap, waar ook slachtoffers gevallen zijn, prioriteit krijgen na de woonzorgcentra, is niet meer dan logisch. De coronacrisis heeft het uiterste gevergd van de mensen op de werkvloer. De cliënten en hun familie hebben hier lang naar uitgekeken.”, zegt directeur Hendrik Delaruelle van het Vlaams Welzijnsverbond. “Dat geldt ook voor het personeel en de cliënten in de dagcentra. Helaas belanden alle cliënten en een deel van het personeel van de dagcentra in de wachtkamer en dat is zonder meer teleurstellend.” Lees verder


Update coronamaatregelen in Ebergiste – 8/1/2021

We startten 2021 met goed nieuws: er zijn vandaag geen covid-19 besmettingen in Ebergiste. We danken dit resultaat aan de nauwgezetheid waarmee onze medewerkers de nodige veiligheidsmaatregelen naleven en aan de inzet van bezoekers en familie om bij bewonerscontacten alle risico te helpen beperken. Laten we samen nog even volhouden.

De coronapandemie is nog niet verdwenen, maar het vooruitzicht op een vaccin geeft vertrouwen in de toekomst.

Wij wachten momenteel op informatie rond de vaccinatieronde voor Ebergiste. Zoals momenteel voorzien, zullen in de loop van januari en februari 2021 alle cliënten en medewerkers van Ebergiste de mogelijkheid krijgen om zich gratis te laten vaccineren. Er zijn veel vragen, maar nog weinig antwoorden. Achter de schermen bereiden wij ons zo goed mogelijk voor, zodat we snel kunnen schakelen wanneer wij aan de beurt zijn.

We zijn ervan overtuigd dat het vaccin veilig is en een goede bescherming biedt. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe meer bescherming er is voor alle cliënten van Ebergiste.

Wens je meer informatie over deze vaccinatiecampagne?

Bekijk het filmpje waarop alles duidelijk uitgelegd is https://www.laatjevaccineren.be/

Het online webinar is ook de moeite om te bekijken https://www.laatjevaccineren.be/webinar-vaccinatie-in-wzc
Je krijgt van deskundigen een uitgebreide maar begrijpelijke uitleg over “Waarom laten vaccineren?”

 


Update coronamaatregelen in Ebergiste – 5/11/2020

Het aantal besmettingen van Covid-19 in de samenleving is nog steeds heel hoog. Dat vertaalt zich ook in Ebergiste waar het virus aanwezig is op verschillende vestigingen zowel bij cliënten als bij medewerkers. Dank zij een goede voorbereiding en plan van aanpak kunnen we alles onder controle houden zodat we de zorg voor onze cliënten op een veilige en kwalitatieve manier kunnen blijven garanderen. Gelukkig hebben we momenteel geen bewoners of medewerkers, die positief getest zijn , die in het ziekenhuis opgenomen zijn.

Wanneer er sprake is van een besmetting bij een bewoner in een woongroep of het dagcentrum, wordt de familie of het netwerk hiervan op de hoogte gebracht.

In het belang van onze bewoners en het personeel laten we voorlopig geen bezoek toe in de groepen met een uitbraak en zolang daar een quarantainemaatregel geldt. Ook bezoek aan huis is dan tijdelijk niet mogelijk.

Wij rekenen op jullie begrip voor deze voorzorgsmaatregel.

Waar bezoek aan de voorziening of bezoek aan huis wel mogelijk is vragen we de maatregelen toe te passen zoals ze sinds 2 november gelden voor ieder van ons:

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ3010/

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.

We bevinden ons in een cruciale fase om de kracht van het virus te bedwingen, laat ons elk ons steentje bijdragen en onze verantwoordelijkheid hierin opnemen.

Heb je een corona vraag? Mail naar corona@ebergiste.broedersvanliefde.be

 

Bekijk de tijdslijn van de coronamaatregelen in Ebergiste. Klik hier

Update VAPH

Overstap naar situatie 3 als gevolg van de maatregelen van het Overlegcomité

“Door de heel sterke stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal ziekenhuisopnames, zijn de federale en regionale overheden overgegaan tot een nieuwe lockdown. Daarom geldt vanaf 1 november 2020 voor de VAPH-erkende en vergunde diensten en zorgaanbieders situatie 3 binnen de kaderrichtlijnen. In situatie 3 geldt hetzelfde richtinggevend kader als in situatie 2, maar dan voor álle diensten en zorgaanbieders.”

Lees meer op de website van het VAPH.

Blijft u graag op de hoogte van de dienstverlening van het VAPH en de impact van de maatregelen naar aanleiding van corona daarop?

Dat kan via volgende kanalen:

Op www.vaph.be vindt u altijd actuele informatie over onze dienstverlening en de maatregelen naar aanleiding van corona.

De nieuwsbrief bevat nieuws over de dienstverlening van het VAPH en PAB- en PVB-mededelingen. Als abonnee krijgt u hem standaard 1 keer per maand in uw mailbox, of vaker in bijzondere tijden als deze coronacrisis. Abonneer u via www.vaph.besbrief. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven.

Het jaarverslag van het VAPH lees je hier.

 

U kunt zich ook abonneren op Sterk, het driemaandelijkse magazine van het VAPH met sterke verhalen van mensen met een handicap en praktische informatie, tips en inspiratie voor het dagelijks leven.

Als u vragen hebt voor het VAPH, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of via de VAPH-lijn op het nummer 02 249 30 00.

 

Bent u op zoek naar algemene informatie over corona en de maatregelen?
Surf naar www.info-coronavirus.be voor informatie van de federale overheid over het coronavirus en de maatregelen die gelden in België, of bel naar 0800 14 689.

Surf naar www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis om op de hoogte te blijven van wijzigingen aan de dienstverlening van de Vlaamse overheid.

Ik zoek zorg

Ebergiste heeft een breed aanbod aan ondersteuning en zorg, passend bij elke levensfase van volwassenen met een verstandelijke beperking. De afkorting OC, staat voor ortho-agogisch centrum. We focussen ons op individuele en collectieve zorg en ondersteuning van volwassenen. Op basis van je individuele zorgvraag, zoeken we samen met jou en je netwerk naar een passend zorgpakket.

Ebergiste organiseert een aantal kennismakingsbezoeken.
Tijdens zo een informatiemoment geven we geïnteresseerden een globaal beeld van onze voorzienig. Wie zijn we? Wat doen we? Wat is onze visie? Wat is de aanmeldingsprocedure? De data en info over inschrijven zal verschijnen op de evenementenkalender.

Wil je weten of wij open plaatsen hebben in Ebergiste? Ons overzicht aan open plaatsen kan je bekijken via deze link. Klik hier.

Wil je ontdekken wat wij voor jou kunnen doen? Contacteer Karolien Viville, één van onze medewerkers van de sociale dienst: 09 389 04 11 of karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be

zorgpakket

Ik zoek werk

In Ebergiste werken meer dan 350 medewerkers goed en graag. Zorg op maat kunnen we enkel realiseren in teams en diensten die daarvoor samen en interdisciplinair de handen uit de mouwen willen steken.

We noemen onze werkplek bewust een werkgemeenschap. Onze opdracht vraagt immers dat we ons niet alleen engageren als een deskundige professional, maar ook als een betrokken mens.

Ben je op zoek naar een job in onze organisatie? Goed, want we zijn permanent op zoek naar enthousiaste collega’s. Hou onze vacatures in de gaten of solliciteer spontaan via sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be

Naast de vaste medewerkers zijn er ook tal van vrijwilligers actief en voorzien we de mogelijkheid tot stage in de verschillende diensten.

Zoek je een stageplaats of wil je je engageren als vrijwilliger, neem dan zeker contact op met onze stafmedewerker vrijwilligerswerk Heidi Taerwe via heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be

Borgwalhoeve

Ons domein Borgwal, heeft een unieke setting en beschikt over enkele troeven: cultuur-historisch, recreatief en educatief.

De Borgwalhoeve maakt ontmoeting tussen buiten en binnen mogelijk. Onze bewoners krijgen er de kans om anderen te ontmoeten en helpen actief mee in de cafetaria en bijhorende giftshop.

Een huisbereid hapje, een drankje, een gezellige babbel, daarvoor moet je in onze cafetaria zijn.

Opgelet: momenteel gelden aangepaste openingsuren. We zijn elke woensdag- en vrijdagnamiddag open van 14 uur tot 17 uur (met beperkte plaatsen omwille van coronamaatregelen).
Meer informatie over de Borgwalhoeve via onderstaande button.

NIEUW: Veerkrachtpad in Borgwal

Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde en is vergund en erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).