OC Broeder Ebergiste wordt Ebergiste

Ons sterk merk laten we niet los, maar we gaan voor korter en krachtiger.

 • De naam Ebergiste verbindt ons met onze roots en met de vzw Organisatie Broeders van Liefde.
 • Het transparante puntje op de i verwijst naar wat onze werking bijzonder maakt:
  • we werken geïnspireerd en verbonden, in beweging met mensen en plaatsen daarbij de cliënt centraal,
  • we streven naar een open en permanente dialoog,
  • we bieden een zorgcontinuüm voor de cliënt, in alle levensfasen,
  • we geven dag en nacht ondersteuning, elke dag opnieuw,
  • op een manier die met stip gekenmerkt is door respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid.
 • De nieuwe baseline vat het DNA van onze organisatie samen: ‘samen gewoon, samen bijzonder’.
  Want daar gaan we voor:

  • met een gedeelde visie, waarin de cliënt centraal staat,
  • met een aanpak die ‘gewoon is als het kan en zo bijzonder als nodig is’,
  • samen met velen – bevlogen medewerkers, betrokken families, enthousiaste vrijwilligers – en in samenwerking met diverse externe partners.

In de rubriek publicaties kan je onze verschillende logo-bestanden downloaden.

Ebergiste is een grote zorgaanbieder vergund en erkend door het VAPH die  dienstverlening aanbiedt aan volwassen personen met een verstandelijke beperking.  De zorg en ondersteuning gebeurt op verschillende locaties in de regio Gent – Deinze – Gavere met Borgwal (Vurste) als hoofdlocatie.

Wij bieden een brede waaier van begeleidingsmogelijkheden voor volwassenen, gaande van een zorgintensieve 24-uur begeleiding  tot een mobiele interventie op de begeleid werken werkplek.

In ons jaarverslag staan de hoogtepunten van ons voorbije werkjaar.

Update coronamaatregelen in Ebergiste – 5/11/2020

Het aantal besmettingen van Covid-19 in de samenleving is nog steeds heel hoog. Dat vertaalt zich ook in Ebergiste waar het virus aanwezig is op verschillende vestigingen zowel bij cliënten als bij medewerkers. Dank zij een goede voorbereiding en plan van aanpak kunnen we alles onder controle houden zodat we de zorg voor onze cliënten op een veilige en kwalitatieve manier kunnen blijven garanderen. Gelukkig hebben we momenteel geen bewoners of medewerkers, die positief getest zijn , die in het ziekenhuis opgenomen zijn.

Wanneer er sprake is van een besmetting bij een bewoner in een woongroep of het dagcentrum, wordt de familie of het netwerk hiervan op de hoogte gebracht.

In het belang van onze bewoners en het personeel laten we voorlopig geen bezoek toe in de groepen met een uitbraak en zolang daar een quarantainemaatregel geldt. Ook bezoek aan huis is dan tijdelijk niet mogelijk.

Wij rekenen op jullie begrip voor deze voorzorgsmaatregel.

Waar bezoek aan de voorziening of bezoek aan huis wel mogelijk is vragen we de maatregelen toe te passen zoals ze sinds 2 november gelden voor ieder van ons:

https://www.info-coronavirus.be/nl/news/occ3010/

 • Elk gezinslid heeft recht op 1 knuffelcontact. Gezinnen mogen maar één knuffelcontact tegelijk thuis uitnodigen. Men kan geen ander bezoek thuis ontvangen. Er is een uitzondering voor mensen die alleen wonen: zij mogen naast hun knuffelcontact nog 1 persoon uitnodigen, maar niet tegelijkertijd.
 • Samenkomsten buiten: regel van vier, op veilige afstand.

We bevinden ons in een cruciale fase om de kracht van het virus te bedwingen, laat ons elk ons steentje bijdragen en onze verantwoordelijkheid hierin opnemen.


Update coronamaatregelen in Ebergiste – 23/10/2020

Dat het extreem moeilijk is om het coronavirus buiten de muren van Ebergiste te houden, blijkt jammer genoeg uit een nieuwe uitbraak in woongroep Distelvink (van buurt Bosdreef). Twee bewoners testten positief en bij een andere bewoner met symptomen wachten we nog op het testresultaat.  De zieke bewoners zijn onmiddellijk in kamerquarantaine geplaatst.

Deze uitbraak is niet gelinkt aan de voorbije uitbraak in buurt Gaverland. We volgen de situatie nauw op de voet en zijn heel strikt in het naleven van de nodige voorzorgsmaatregelen, zowel voor bewoners als voor personeel.

Wat met de teststrategie?

Op het nieuws maakt men melding van het sterk groeiende aantal besmettingen met als gevolg dat de testcapaciteit moeilijk kan volgen. De wachttijd voor resultaten loopt daarom lang op. Eén geruststelling alvast. Personeel uit de zorg- en welzijnssectoren wordt als prioritair beschouwd, uiteraard als ze symptomen vertonen, maar ook als ze hoog-risico-contacten gehad hebben en asymptomatisch zijn.

Dank zij deze prioriteit, kunnen wij preventieve screening garanderen in geval van een uitbraak binnen de voorziening.

Wat met bezoekregeling en transfer naar huis?

Wanneer er sprake is van  besmetting in de buurt of campus of in de thuiscontext, moet contact tussen mogelijke verspreiders maximaal vermeden worden en zal bezoekregeling of transfer naar huis opgeschort worden.  We nemen contact op met jou als er tijdelijke specifieke afspraken nodig zijn.

Voor alle andere situaties kan bezoek of transfer naar huis verder doorgaan op de frequentie en met de gekende afspraken zoals de voorbije maanden maar met in acht nemen van de extra verstrenging die voor elke burger geldt : maximum 1 knuffelcontact (nauwe contact)  en beperking tot contact met afstand en met mondmasker tot 4 dezelfde personen per twee weken. En dit bovenop de woongroep  – en gezinsbubbel.

 


Update coronamaatregelen in Ebergiste – 13/10/2020

De update van 7/10/2020 kondigde aan dat de procedure ‘collectief testen bij een uitbraak’ in gang is gezet in Borgwal. Dit houdt in dat we op korte tijd een grotere groep medewerkers en bewoners kunnen testen.

De testuitslagen van deze collectieve testing tonen aan dat de besmetting niet beperkt blijft tot woongroep Zwanebloem. De drie woongroepen van buurt Gaverland gaan voor minstens 14 dagen in quarantaine. We blijven alert en volgen de situatie op de voet.

Uit de collectieve screening blijkt dat nog vier andere medewerkers tot hun eigen verrassing (want zij hebben geen ziektesymptomen) een positief testresultaat hebben. Deze besmettingen zijn niet automatisch te linken aan een bron van besmetting in Gaverland, maar benadrukken des te meer hoe waakzaam we moeten zijn. De betrokken medewerkers zijn nu thuis in quarantaine.

Onze waakzaamheid uit zich in enkele verscherpte maatregelen in Ebergiste:

 • Elke bewoner wordt bij het minste symptoom getest
 • Vormingen en werkgroepen over de locaties of buurten heen worden opgeschort tot minstens 9 november 2020
 • Dienstverlenend werk van bewoners van buitenhuizen in Borgwal wordt tijdelijk opgeschort
 • De ergowerking wordt weer strikter toegepast in Borgwal en buitenhuizen
 • Magisch Borgwal en de kerstmarkt Het Veer gaan in 2020 niet door

U kan met uw vragen terecht bij de coördinator, de ortho-agoog of de medewerker sociale dienst die het intern crisisteam van Ebergiste kunnen raadplegen.


Update corona uitbraak in Ebergiste – 7/10/2020 
 
Afgelopen vrijdag (2/10/2020) testten één zieke bewoner en één zieke medewerker van woongroep Zwanebloem positief op covid-19. We zijn meteen overgegaan tot een groepsisolatie. Maandag werden alle bewoners en direct betrokken personeelsleden in de getroffen woongroep Zwanebloem getest.
 
We hebben de testresultaten afgewacht om te beslissen hoe we onze maatregelen verder uitrollen. Helaas blijken alle bewoners van woongroep Zwanebloem en ook een tweede begeleider een positief testresultaat te hebben. Opvallend is dat niemand koorts of symptomen vertoont. Een derde begeleider die positief testte is wel ziek.
 
De groepsisolatie die vrijdagavond al werd opgestart, wordt nu nog verder doorgedreven. Begeleiders kregen nauwgezette richtlijnen en bijhorende extra persoonlijke beschermingsmiddelen. Ondanks de moeilijke omstandigheden waarin ze nu moeten werken, omringen ze de bewoners met de best mogelijke zorg.
 
Het Agentschap Zorg en Gezondheid volgt de situatie op de voet op. De procedure ‘collectief testen bij een uitbraak’ is in gang gezet, waardoor we nu zo snel mogelijk een grotere groep medewerkers en bewoners kunnen testen. Van zodra de testresultaten bekend zijn, brengen wij de bewoners en betrokken familieleden op de hoogte van het resultaat. Intussen schorten we contacten met externe zorgverleners, bezoeken en transfer naar huis tijdelijk op.
 
U kan met uw vragen terecht bij de coördinator, de ortho-agoog of de medewerker sociale dienst die het intern crisisteam van Ebergiste kunnen raadplegen.

Update coronamaatregelen n.a.v. covid-19 besmetting – 5/10/2020

Het is dagelijks in de media: het coronavirus circuleert overal in de maatschappij. Ondanks alle voorzorgmaatregelen hebben we spijtig genoeg vastgesteld dat het virus ook in Ebergiste plots weer dichterbij is.

In woongroep Zwanebloem (één van de drie woongroepen van buurt Gaverland in Vurste) is er één bewoner en één medewerker met een Covid-19 besmetting. Vandaag worden alle bewoners en begeleiders van Zwanebloem uit voorzorg getest door de huisarts. We zijn ondertussen goed voorbereid en er is een uitgewerkte procedure voor handen: een doorgedreven groepsisolatie voor Zwanebloem is al opgestart en de begeleiders kregen nauwgezette richtlijnen en bijhorende extra voorzorgsmaatregelen.

We doen er alles aan om elke besmetting te voorkomen en snel en doortastend te handelen als er zich zoals nu toch een besmetting voordoet. Onze medewerkers omringen de bewoners met de best mogelijke zorg tijdens deze groepsisolatie. Goede moed aan het team Zwanebloem, we zorgen samen voor elkaar.

Heb je een corona vraag? Mail naar corona@ebergiste.broedersvanliefde.be

Als we meer nieuws hebben, zal je dat hier kunnen lezen.


Update coronamaatregelen in Ebergiste – 21/09/2020

In Vlaanderen is een heropflakkering van het Covid-19 virus aan de gang maar we kunnen in Ebergiste deze 2de golf met meer beschermingsmateriaal en ook met meer kennis tegemoet treden.

In de zorg zetten we het veralgemeend dragen van chirurgische mondmaskers en de interne cohortewerking verder. De 3 dagcentra zijn volledig opgestart al verloopt dit met een aangepaste werking.

Iedereen die een domein of campus van Ebergiste betreedt draagt een mondmasker over neus en mond.

Bij het begin van de herfst stellen we ons bospark Borgwal terug open voor wandelaars. Ook hier is dragen van mondmasker verplicht uit zorg voor de bewoners die zich zonder mondmasker op het domein bewegen en geen afstand kunnen bewaren.

Dat is ook de reden waarom de Borgwalhoeve met cafetaria en de speeltuin nog gesloten blijven voor het publiek.

Bezoek aan een bewoner gebeurt op afspraak en bij voorkeur in openlucht. Bezoek kan doorgaan in meerdere lokalen en zo vaak als u wil zolang het niet in de collectieve woonruimtes is en zolang er geen direct contact is met de andere bewoners.

Alle bewegingen van en naar huis zijn mogelijk voor zover deze gebeuren binnen de richtlijnen van de veiligheidsraad en /of bijkomende beslissing van de lokale autoriteiten en zolang er geen besmettingen zijn in de woongroep of de thuissituatie van de cliënt.

Afhankelijk van een gemeentelijke of regionale verslechtering op basis van de covid-19 cijfers zullen we onze lokale werking daar op afstemmen.  Vanaf nu kan het dat op sommige campussen tijdelijk andere, striktere scenario’s toegepast worden.

Heb je een corona vraag? Mail naar corona@ebergiste.broedersvanliefde.be

Bekijk de tijdslijn van de coronamaatregelen in Ebergiste. Klik hier

Update VAPH

Overstap naar situatie 3 als gevolg van de maatregelen van het Overlegcomité

“Door de heel sterke stijging van het aantal besmettingen met COVID-19 en het aantal ziekenhuisopnames, zijn de federale en regionale overheden overgegaan tot een nieuwe lockdown. Daarom geldt vanaf 1 november 2020 voor de VAPH-erkende en vergunde diensten en zorgaanbieders situatie 3 binnen de kaderrichtlijnen. In situatie 3 geldt hetzelfde richtinggevend kader als in situatie 2, maar dan voor álle diensten en zorgaanbieders.”

Lees meer op de website van het VAPH.

Blijft u graag op de hoogte van de dienstverlening van het VAPH en de impact van de maatregelen naar aanleiding van corona daarop?

Dat kan via volgende kanalen:

Op www.vaph.be vindt u altijd actuele informatie over onze dienstverlening en de maatregelen naar aanleiding van corona.

De nieuwsbrief bevat nieuws over de dienstverlening van het VAPH en PAB- en PVB-mededelingen. Als abonnee krijgt u hem standaard 1 keer per maand in uw mailbox, of vaker in bijzondere tijden als deze coronacrisis. Abonneer u via www.vaph.be/nieuwsbrief. U kunt zich op elk moment weer uitschrijven.

Het jaarverslag van het VAPH lees je hier.

 

U kunt zich ook abonneren op Sterk, het driemaandelijkse magazine van het VAPH met sterke verhalen van mensen met een handicap en praktische informatie, tips en inspiratie voor het dagelijks leven.

Als u vragen hebt voor het VAPH, kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website of via de VAPH-lijn op het nummer 02 249 30 00.

 

Bent u op zoek naar algemene informatie over corona en de maatregelen?
Surf naar www.info-coronavirus.be voor informatie van de federale overheid over het coronavirus en de maatregelen die gelden in België, of bel naar 0800 14 689.

Surf naar www.vlaanderen.be/vlaamse-maatregelen-tijdens-de-coronacrisis om op de hoogte te blijven van wijzigingen aan de dienstverlening van de Vlaamse overheid.

Ik zoek zorg

Ebergiste heeft een breed aanbod aan ondersteuning en zorg, passend bij elke levensfase van volwassenen met een verstandelijke beperking. De afkorting OC, staat voor ortho-agogisch centrum. We focussen ons op individuele en collectieve zorg en ondersteuning van volwassenen. Op basis van je individuele zorgvraag, zoeken we samen met jou en je netwerk naar een passend zorgpakket.

Ebergiste organiseert een aantal kennismakingsbezoeken.
Tijdens zo een informatiemoment geven we geïnteresseerden een globaal beeld van onze voorzienig. Wie zijn we? Wat doen we? Wat is onze visie? Wat is de aanmeldingsprocedure? De data en info over inschrijven zal verschijnen op de evenementenkalender.

Wil je weten of wij open plaatsen hebben in Ebergiste? Ons overzicht aan open plaatsen kan je bekijken via deze link. Klik hier.

Wil je ontdekken wat wij voor jou kunnen doen? Contacteer Karolien Viville, één van onze medewerkers van de sociale dienst: 09 389 04 11 of karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde.be

zorgpakket

Ik zoek werk

In Ebergiste werken meer dan 350 medewerkers goed en graag. Zorg op maat kunnen we enkel realiseren in teams en diensten die daarvoor samen en interdisciplinair de handen uit de mouwen willen steken.

We noemen onze werkplek bewust een werkgemeenschap. Onze opdracht vraagt immers dat we ons niet alleen engageren als een deskundige professional, maar ook als een betrokken mens.

Ben je op zoek naar een job in onze organisatie? Goed, want we zijn permanent op zoek naar enthousiaste collega’s. Hou onze vacatures in de gaten of solliciteer spontaan via sollicitatie@ebergiste.broedersvanliefde.be

Naast de vaste medewerkers zijn er ook tal van vrijwilligers actief en voorzien we de mogelijkheid tot stage in de verschillende diensten.

Zoek je een stageplaats of wil je je engageren als vrijwilliger, neem dan zeker contact op met onze stafmedewerker vrijwilligerswerk Heidi Taerwe via heidi.taerwe@ebergiste.broedersvanliefde.be

Borgwalhoeve

Ons domein Borgwal, heeft een unieke setting en beschikt over enkele troeven: cultuur-historisch, recreatief en educatief.

De Borgwalhoeve maakt ontmoeting tussen buiten en binnen mogelijk. Onze bewoners krijgen er de kans om anderen te ontmoeten en helpen actief mee in de cafetaria en bijhorende giftshop.

Een huisbereid hapje, een drankje, een gezellige babbel, daarvoor moet je in onze cafetaria zijn.

We zijn elke woensdag- en vrijdagnamiddag open en elke eerste zondag van de maand, telkens van 14 uur tot 17 uur. Van mei tot oktober zijn we alle zondagnamiddagen open. Meer informatie over de Borgwalhoeve via onderstaande button.

NIEUW: Veerkrachtpad in Borgwal

Ebergiste behoort tot de vzw Organisatie Broeders van Liefde en is vergund en erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).