Privacy in Ebergiste

Het spreekt vanzelf dat we altijd al omzichtig omsprongen met het beheren van persoonlijke gegevens, en dat we groot belang hechten aan jouw privacy en het veilig verwerken van jouw persoonsgegevens.

Zo vragen we voor het verspreiden van beeldmateriaal expliciet om akkoord of toestemming via de individuele dienstverleningsovereenkomst.

De toegang tot het elektronisch dossier is beveiligd. We informeren en sensibiliseren onze medewerkers om correct en integer met informatie om te gaan.

We delen ook geen andere gegevens met andere voorzieningen dan nodig is voor een optimale dienstverlening.

 

Conform de nieuwe Europese regelgeving (GDPR) die op 25 mei 2018 van kracht werd, willen we je informeren over de verwerkingen die we met jouw persoonsgegevens uitvoeren en de beleidsmaatregelen die wij nemen om ze te beschermen.

 

Vragen hierrond kan je mailen naar privacy@ebergiste.broedersvanliefde.be