Procedure klokkenluiders – bij inbreuk of vermoeden van inbreuk

We verwijzen naar de Klokkenluiderswet van 28/11/22, die van kracht is sinds 15/02/23.
Deze wet is van toepassing op alle werkgevers uit de private sector met meer dan 50 werknemers.

Waarover gaat het?

Een klokkenluider = een persoon die inbreuken of vermoedens van inbreuken meldt.
Door dit te doen kan de klokkenluider bijdragen aan het
• voorkomen van misbruik, onregelmatigheden en fraude op de werkvloer;
• voorkomen en onthullen van inbreuken op belangrijke wet- en regelgeving
en schade ten gevolge daarvan vermijden of beperken.

Welke stappen je kan zetten en over welke inbreuken het gaat, kan je overzichtelijk nalezen in de verkorte procedure.

Meer weten?

Klik dan HIER voor de handleiding.

 

Met een klik op de onderstaande knop “online meldpagina” ga je rechtstreeks naar het online meldkanaal.