Wens je ondersteuning en zorg in Ebergiste neem dan rechtstreeks contact op met onze opnameregisseur Karolien Viville:

karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde 09/389.04.11

Beschikbaar aanbod is  raadpleegbaar op de wegwijzer van het VAPH:

https://www.vaph.be/wegwijzer-vaph-ondersteuning

Er zijn twee ondersteuningsmodules: rechtstreeks toegankelijke hulpverlening (RTH) en zorg in natura (ZIN) met persoonsvolgend budget. Deze worden verder op deze pagina toegelicht. In de rubriek praktische info staat per module omschreven wat de kostprijs is.

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

RTH biedt gespecialiseerde hulpverlening en ondersteuning aan personen met een (vermoeden van) handicap en hun netwerk die (nog) geen gebruik maken van VAPH-ondersteuning.

Zoek je niet intensief, laag frequent of zeer kortdurend ondersteuning?

Wens je mobiele begeleiding (thuis of op locatie in je woon- of werkomgeving) of ambulante begeleiding (gesprek of individuele ondersteuning op een locatie van Ebergiste), of wil je gebruik maken van onze dag- of nachtopvang, of een combinatie van deze vormen?

Ben je een reguliere dienst of een netwerk rond een persoon met een beperking en wil je handicap specifieke kennis opdoen via outreach? Dan kunnen wij je verder helpen.

Onze opnameregisseur Karolien Viville, helpt je graag verder met meer informatie over Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening en outreach.
karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde

09 389 04 11

Zorg in natura (ZIN) met een persoonsvolgend budget

In Ebergiste kan zorg en ondersteuning variëren naargelang 3 factoren: duurtijd, frequentie en zorgzwaarte. Je kan langdurig (onbepaalde duur) of tijdelijk (bepaalde duur, kortverblijf) zorg en ondersteuning inkopen (duur). Er is ook de keuze tussen hoogfrequente (niet-rechtstreeks toegankelijke hulpverlening) of laagfrequente (rechtstreeks toegankelijke hulpverlening) handicapspecifieke ondersteuning (frequentie).  Daarnaast zal ook de intensiteit van je zorgvraag bepalend zijn voor de mogelijkheden rond wonen en dagbesteding waar je bij ons beroep kan op doen (zorgzwaarte).

De zorg en ondersteuning die je zal krijgen in ruil voor jouw persoonsvolgend budget  beschrijven we in een module: welke handicapspecifieke personeelsomkadering (begeleiding en permanentie) organiseren wij als zorgaanbieder met het persoonsvolgend budget dat je als gebruiker bij ons inzet.

We beschrijven per module een collectief georganiseerd maar tegelijk gegarandeerd minimumaanbod op basis van een aantal bouwstenen zoals: beschrijving van de basiszorg overdag (met dagbesteding) en ’s nachts, de medische zorg en ondersteuning, maatschappelijke dienstverlening, ortho-agogische dienstverlening en ondersteunende dienstverlening.

Bekijk een beknopt overzicht van onze 5 modules (klik hier):

  1. Module zorg intensief
  2. Module zorg
  3. Module ondersteuning intensief
  4. Module ondersteuning
  5. Module dagactiviteit

Elke module heeft haar specifieke eigenschappen (wat is inclusief en wat is exclusief) en dus een eigen prijs aan zorggebonden punten. Zo zal wonen in de module ‘zorg intensief’ meer zorggeboden punten kosten maar ook meer ondersteuning en faciliteiten bieden dan bijvoorbeeld wonen in de module ‘ondersteuning intensief ’.

In sommige modules kan er heel veel zorg en ondersteuning geboden worden, andere modules zijn minder intensief van aard. Afhankelijk van je vraag en mate van ondersteuning die nodig is om jou een goede kwaliteit van bestaan te bieden (geobjectiveerd door je B/P waarde) zal er 1 module op jou van toepassing zijn. De afgesproken module wordt toegevoegd als bijlage bij de individuele dienstverleningsovereenkomst.

In elke module zal je op twee verschillende manieren zorg en ondersteuning krijgen: direct of indirect.

Directe zorg en ondersteuning: zorg en ondersteuning die je rechtstreeks krijgt van 1 of meerdere zorgverleners of medewerkers.

Voorbeeld: hulp bij naar het toilet gaan of bij maaltijd, een gesprek, ondersteuning bij een dagatelier, nachttoezicht, je kamer wordt gepoetst, je wordt met de bus vervoerd, je kan beroep doen op telefonische permanentie.

Indirecte zorg en ondersteuning: zorg en ondersteuning die meer vanop afstand geboden wordt.

Voorbeeld: overleg, diagnostiek , opvolging van je zorgvraag, planning en evaluatie, …

Alle zorg en ondersteuning, zowel directe als indirecte, wordt geboden door 1 of meerdere zorgverleners/medewerkers die deel uitmaken van een multidisciplinair team of departement-overschrijdende samenwerking. Je kan dus rekenen op professioneel geschoolde medewerkers die samenwerken om in dialoog met jou de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.

Bovenop de inzet van jouw persoonsvolgende middelen voor zorggebonden personeel in één van de 5 modules, biedt de organisatie, vanuit eigen organisatiegebonden middelen, bijkomende dienstverlening rond zinzorg en pastoraal aan.

Zicht op opnamecapaciteit

Opnamecapaciteit op korte termijn maken wij kenbaar via de rubriek open plaatsen op deze website.

Onze opnameregisseur Karolien Viville, helpt je graag verder met meer informatie over de mogelijkheden om uw  persoonsvolgend budget in te zetten in Ebergiste.

karolien.viville@ebergiste.broedersvanliefde

09 389 04 11

Overzicht 5 modules in Ebergiste

overzicht van alle ondersteuningsmodules in Ebergiste

Regio

We zijn actief in de regio Gent-Deinze-Gavere (Vurste)

Ons ondersteuningsaanbod is georganiseerd in  5 modules verspreid over onze verschillende locaties.