Scholen of verenigingen die op zoek zijn naar een educatieve activiteit met een inclusieve meerwaarde kunnen terecht bij de borgwalhoeve. In overleg werken we graag een aanbod uit, waarbij ontmoeting en samenwerken met de mensen met een beperking die wonen te borgwal een essentieel element is. Een bezoek aan één van onze ateliers is mogelijk. Langsheen de wandelroute in het park zijn een aantal leerpaden ontwikkeld.

 

Op het domein vindt u een aantal kubussen. Eén van de kubussen geeft duiding m.b.t. de cultuurhistorische waarde van het domein.

Voor scholen ontwikkelden we i.s.m. Marijke Servaes, natuur en milieudeskundige, leerpakketten die tegemoet komen aan heel wat ontwikkelingsdoelen en eindtermen van de school. We richten ons hierbij zowel naar het kleuteronderwijs als naar de lagere school. Voor de kleinsten is er een prachtig interactief kabouter pad. Lees meer over ons educatief aanbod in onze flyer.

 

Langsheen het wandelpad loopt een bosleerpad en landbouwleerpad. Op een speelse manier maakt u kennis met de natuur.

Gezinnen kunnen  rond het thema natuurbeleving op ontdekkingstocht met een uitgewerkte folder.

 

Voor meer informatie over de educatieve pakketten, kan je terecht bij onze medewerkers van de dagbesteding.

borgwalhoeve@ebergiste.broedersvanliefde.be

09 389 04 11