Zorg en ondersteuning

OC Broeder Ebergiste heeft een breed aanbod aan ondersteuning en zorg, passend bij elke levensfase van volwassenen met een verstandelijke beperking. De afkorting OC, staat voor ortho-agogisch centrum. We focussen ons op individuele en collectieve zorg en ondersteuning van volwassenen. Op basis van je individuele zorgvraag, zoeken we samen met jou en je netwerk naar een passend zorgpakket.

 

Wil je ontdekken wat wij voor jou kunnen doen? Contacteer dan één van onze medewerkers van de sociale dienst: 09 389 04 11

De individuele vraag geeft richting aan de dienstverlening

De wensen en behoeften van de individuele cliënt bepalen de geboden ondersteuning. De dienstverlening sluit zo nauw mogelijk aan bij zijn/haar mogelijkheden en beperkingen.

We vertrekken vanuit een holistisch mensbeeld en onze ondersteuning is gericht op kwaliteit van bestaan van de individuele cliënt. In onze ondersteuning op de verschillende levensdomeinen, focussen we zoveel mogelijk op zijn/haar mogelijkheden en proberen we nieuwe kansen te creëren. Hierbij hebben we een bijzondere aandacht voor de emotionele kwetsbaarheid/draagkracht van het individu: we zijn er ons steeds op bedacht om iemand niet te overvragen. We streven ernaar om de doelstellingen zoals omschreven in het charter “emotionele ontwikkeling” te behalen.

Lees hier het charter

Onze visie is gestoeld op verschillende fundamenten, waarvan respect, deskundigheid en verantwoordelijkheid de belangrijkste zijn.

Present en met de nodige deskundigheid en in samenwerking met alle betrokkenen

De medewerkers van OC Broeder Ebergiste verhelderen in dialoog met de cliënten en hun mantelzorgers de ondersteuningsvraag. Met een presente houding en op methodische wijze, werken medewerkers samen met alle betrokkenen aan een optimale kwaliteit van bestaan van de cliënt. Deskundigheid bij deze ondersteuning vertaalt zich zowel via hart, hoofd als handen van de medewerkers. Medewerkers laten dit zien in wie ze zijn, hoe ze denken en wat ze doen. Hierbij wordt ook samengewerkt met familie of kennissen van cliënten en met vrijwilligers en externe professionele partners.

Inclusie in de maatschappij

Inclusie in de maatschappij en emancipatie zijn belangrijke hoekstenen in onze dienstverlening. Gelijkwaardigheid is tegelijkertijd uitgangspunt en streefdoel. Onze dienstverlening is inclusief, we staan open voor en in de maatschappij. In die zin willen we bijdragen tot een positieve (maar realistische) beeldvorming van personen met een verstandelijke beperking om zo een optimale toegankelijkheid en participatie mogelijk te maken.

Centraal in de dienstverlening staat de gedachte dat de cliënt een optimale (maar haalbare) zelfstandigheid kan bereiken.