Werk maken van werkbaar werk dat doen we in Ebergiste zo:

‘Steeds meer mensen zijn bewust met hun loopbaan bezig en dat vinden wij een goede zaak: we zullen met z’n allen langer moeten werken. Wij zien werkbaar werk als een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de medewerkers, de leidinggevenden en de organisatie. We zetten de medewerkers binnen ons medewerkersbeleid bewust op de eerste plaats. Medewerkers die hun job graag en goed doen, zijn immers onze kracht. Maar op die manier wijzen we hen ook op hun eigen verantwoordelijkheid: ze zijn eigenaar van hun loopbaan en kunnen zelf initiatief nemen om hun werkgoesting te blijven prikkelen. Daar proberen we hen zoveel mogelijk in te ondersteunen.’

 

Frisse neus

‘Een van de zaken waar wij sterk op inzetten, is de mogelijkheid om binnen de organisatie een frisse neus te halen. We kunnen dat natuurlijk omdat we een grote organisatie zijn met meer dan tien vestigingsplaatsen. Lange tijd werd overplaatsing als iets negatiefs gezien, maar het kan net helpen voorkomen dat mensen ‘vastroesten’. Vacatures zullen we daarom altijd eerst intern bekendmaken. Daarnaast moedigen we mensen aan om hun loopbaanwensen kenbaar te maken, zodat we daar rekening mee kunnen houden als er zich bepaalde kansen voordoen.’

 

Reilen en zeilen

‘Het voordeel van mensen de kans geven om binnen je organisatie te evolueren, is dat hun ervaring binnen je voorziening blijft. Expertise in één functie is vaak ook goud waard in een andere. Voor mensen die twijfelen aan een bepaalde functie, is het ook veiliger dat ze bijvoorbeeld eerst eens een vervanging kunnen doen tijdens een zwangerschapsverlof. Als het dan niet meevalt, kunnen ze zonder gezichtsverlies terugkeren naar hun oude plek.’

 

Desillusie

‘Belangrijk is wel dat je de dingen vooraf altijd transparant bespreekt. We hebben het in het verleden meegemaakt dat we een bepaalde optie met een medewerker bespraken en dat die ervan uitging dat het een kant-en-klare mogelijkheid was. Mensen hebben ook niet altijd een correct beeld van een functie. Dergelijke misverstanden leiden alleen maar tot desillusie en dat moet je te allen tijde proberen te vermijden.’

 

Onderlinge solidariteit

‘Onze huidige visie op medewerkersbeleid is niet zomaar tot stand gekomen. Dat is een proces van jaren geweest. De visietekst op werkbaar werk van het Vlaams Welzijnsverbond was daarbij een belangrijke toetssteen en bevestiging. Om interne verschuivingen mogelijk te maken, moet er bovendien veel onderlinge solidariteit zijn. Je leidinggevenden moeten willen meewerken aan het verhaal. Zij moeten mee aanmoedigen dat hun medewerkers naar een andere doelgroep, een andere functie of vestiging overstappen. Al willen we natuurlijk ook geen ‘kermismolen’ zijn: zorg voor de medewerkers en continuïteit van de zorg zijn immers keerzijdes van dezelfde medaille.’

 

Loopbaancheques

‘We wijzen medewerkers ten slotte vaak de weg naar loopbaancheques. Ook loopbaancoaching kan je helpen ontdekken wat je echt wil, kan de werkgoesting binnen je huidige job helpen versterken. De coördinatoren en de directie bespreken om de veertien dagen wat er leeft op de werkvloer: wie zoekt iemand, zijn er medewerkers met wie het minder goed loopt of die hebben aangegeven dat ze graag zouden veranderen …? We willen zo weinig mogelijk eilandjes vormen en zoveel mogelijk één grote organisatie zijn. ’

 

www.vlaamswelzijnsverbond.be

Werkbaar werk is een gedeelde verantwoordelijkheid

Mijn naam is Steven. Ik woon in Gentbrugge bij mijn ouders. Ik kom naar het Veer op maandag, woensdag en donderdag. De andere twee dagen is Begeleid Werken. Dat doe ik in Melle College. Ik help bij Alain en Jo. Bij Alain is het afvalronde en sorteren van papier, blik, … Bij Jo is het tuinwerk of in de bakkerij speculoos maken. In het Veer heb ik vorming, bus wassen, krantje, boodschappen doen, houtbewerking. In het Veer heb ik een aantal vrienden en het is hier tof.

In mijn vrije tijd werk ik thuis in de tuin, ik kijk naar tv of luister naar muziek. Ik doe één keer in de maand mee met activiteiten van Abajaa, soms ga ik met mijn papa mee naar de Nationale Wijngilde.

StevenWerkt in Het Veer

Mijn naam is Franky. Ik woon samen met mijn vriendin Mercedes in Gent. Ik kom twee volle dagen naar Het Veer, op dinsdag en woensdag. Houtbewerking en krantje zijn mijn activiteiten.
Op maandag werk ik in PC Guislain in de keuken. Elly is mijn jobcoach. Op vrijdag doe ik ook begeleid werken in verfhandel RVL Paints. Helpen met opruimen, rondrijden met een kuismachine, afwassen, lege potten in persmachine pletten. In mijn vrije tijd ben ik creatief op de laptop en met mijn muziekinstallatie. Ik kijk ook veel tv, vooral naar komische programma’s. Ik was ook voorzitter van de bewoners-deelnemersraad van OC Broeder Ebergiste.

FrankyWerkt in Het Veer

Ik ben Tim.

Ik ben een deelnemer van het Veer.

Ik werk ook bij de paarden in Landegem voor begeleid werken.

Dat is vree wijs in het Veer. Als activiteiten doe ik vorming, bus kuisen, tuin, crea, kaarsen en aerobic. Dat vind ik het plezantst. Gaan bowlen is ook leuk.

Thuis fiets ik veel of wandelen.

En ik ga naar de voetbal kijken bij AA Gent.

TimDeelnemer Het Veer

Ik ben Pieter. Ik woon nog thuis samen met mijn ouders en werk al 15 jaar in dagbesteding Het Veer. Dat is hier een toffe groep. Ik doe heel veel activiteiten: ik werk in het houtatelier, bus wassen, wellness, krantje, boodschappen doen, semi en cake bakken. Een halve dag in de week werk ik in het Design museum in Gent voor begeleid werken.

Ik ben voor Het Veer vertegenwoordiger in de bewoners-deelnemersraad. Ik doe dat heel graag.

PieterBewoner Het Veer