Wie kan bij ons terecht?

 • volwassen mannen en vrouwen met een verstandelijke beperking
 • eventueel bijkomend autisme, motorische beperkingen, psychische problemen en/of gedragsproblemen
 • met een vraag naar handicap-specifieke ondersteuning
 • die voldoen aan de specifieke inschrijvingscriteria
clienten 20150401-JDP_8081

Inschrijvingscriteria

Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening

 

 • minstens vermoeden van handicap hebben
 • minstens 17 en maximaal 65 jaar zijn
 • geen gebruik maken van niet rechtstreeks toegankelijke hulp bij een VAPH zorgaanbieder
 • in Oost-Vlaanderen wonen, bij voorkeur in de ruime regio Deinze-Gent-Vurste
 • op dit moment voldoende hebben aan een niet intensieve en laag frequente ondersteuning

Middenfrequente ondersteuning – Begeleid werken

 • minstens 18 jaar zijn
 • ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en over een gunstige beslissing begeleid wonen of hoger beschikken (beslissing van Provinciale Evaluatie Commissie of PEC beslissing)
 • doelgroep: verstandelijke beperking eventueel bijkomend autisme, psychische problemen en/of gedragsproblemen
 • via een contactpersoon geregistreerd zijn op de CRZ (centrale registratie zorgvragen)
 • zich zelfstandig of met eigen ondersteuning naar de werkplek kunnen begeven
 • wonen in de regio Deinze-Gent-Vurste

Dagondersteuning

 

 

 • minstens 18 jaar zijn
 • ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en over een gunstige beslissing dagcentrum of hoger beschikken (beslissing van Provinciale Evaluatie Commissie of PEC beslissing)
 • doelgroep: licht, matig, ernstig verstandelijke beperking met eventueel bijkomend autisme, psychische problemen en/of gedragsproblemen
 • via een contactpersoon geregistreerd zijn op de CRZ ( centrale registratie zorgvragen)
 • wonen in de regio Deinze-Gent- Vurste (georganiseerd collectief vervoer enkel in Deinze en groot-Gent)

Intensieve
woonondersteuning

 

 • minstens 18 jaar zijn
 • ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en over een gunstige beslissing beschermd wonen of hoger beschikken (beslissing van Provinciale Evaluatie Commissie of PEC beslissing)
 • via een contactpersoon geregistreerd zijn op de CRZ (centrale registratie zorgvragen)
 • doelgroep: licht, matig, ernstig, diep verstandelijke beperking met eventueel bijkomend autisme, motorische beperking, psychische problemen en/of gedragsproblemen
 • wonen in Oost-Vlaanderen of aangrenzende regio’s

Kortdurende
ondersteuning

 

 • in aanmerking komen voor FAM dagondersteuning of FAM intensieve woonondersteuning
 • GEEN CRZ-procedure (zorgregie) nodig

Tijdelijke opname

in de Observatie, Diagnose en Behandelunit (ODB)
 • minstens 18 jaar zijn
 • ingeschreven zijn in het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap en over een gunstige beslissing dagcentrum of hoger beschikken (beslissing van Provinciale Evaluatie Commissie of PEC beslissing)
 • via een contactpersoon geregistreerd zijn op de CRZ ( centrale registratie zorgvragen)
 • doelgroep: licht, matig, ernstig, diep verstandelijke beperking met eventueel bijkomend autisme, motorische beperking, psychische problemen en/of gedragsproblemen
 • wonen in Oost-Vlaanderen of aangrenzende regio’s

Instroomprocedure

 1. Via je contactpersoon zorgregie werd je geregistreerd op de Centrale registratie zorgvragen (CRZ) en werd een prioritair te bemiddelen (PTB) dossier verkregen
 2. Nieuwe opnamecapaciteit in een ondersteuningsvorm van OC Broeder Ebergiste wordt opengesteld via de procedures van de zorgregie.
 3. Via je contactpersoon zorgregie wordt je nu aangemeld als kandidaat-cliënt

Bij een ondersteuningsvraag naar RTH, opname in de Observatie, diagnose en behandelunit; ondersteuning van minder dan 92 dagen en/of nachten op jaarbasis of noodsituatie wordt afgeweken van voorgaande stappen.

 1. We selecteren een passende kandidaat
 2. Verder afstemmen van je individuele vraag en onze mogelijkheden naar frequentie (aantal dagen of nachten; af en toe, met regelmaat of permanent), duur (kort, onbeperkt) en intensiteit (ondersteuningsmogelijkheden en aanbod) van de ondersteuning, gebeurt in overleg.

 

Onze medewerker van de sociale dienst Karolien Viville, helpt je graag verder met meer informatie over inschrijvingscriteria of de instroomprocedure.

karolien.viville@fracarita.org
09 389 04 11

Wat kost de  ondersteuning?

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) subsidieert ons voor de begeleiding en opvang van personen met een beperking. Ook een deel van onze werkingskosten worden betaald. Dit betekent echter niet dat begeleiding of opvang gratis is.

Residentiële woon- of dag ondersteuning

Om gebruik te maken onze residentiële woon- of dag ondersteuning betaalt u per dag een eigen financiële bijdrage (EFB). De hoogte van die bijdrage wordt door de overheid bepaald.

 • Verblijf: maximum persoonlijke bijdrage per nacht met inbegrip van de ondersteuning gedurende de avond en ochtend= 33,35 € (bedragen op 1 april 2015)
 • Dagopvang:
  • <21 jaar met of zonder vervoer = 5,96 € per dagdeel
  • >21 jaar zonder vervoer = 4,76 € per dagdeel
  • >21 jaar met vervoer = 5,96 € per dagdeel
 • Individuele begeleiding met maximum 2 begeleidingen per dag = 5 € per begeleiding

 

Elke cliënt heeft recht op een gewaarborgd inkomen ( voorbehouden gedeelte); de hoogte van het bedrag (hoog of laag) en wordt bepaald door de aard van de beperking en de geboden ondersteuning.

Met dit voorbehouden gedeelte worden individuele kosten en bepaalde aangeboden diensten betaald.

In het ‘protocol van verblijf, behandeling of begeleiding’ staat vermeld welke onkosten supplementair op de eigen financiële bijdrage worden aangerekend.

Inclusieve woonondersteuning

In het geval van inclusieve woonondersteuning sta je zelf in voor je woon- en leefkosten, met name huisvesting, voeding en kleding, nutsvoorzieningen.

Een extra vergoeding wordt aangerekend als je gebruik maakt van ons aanbod vanuit de residentiële dag- of woonondersteuning.

Rechtstreeks toegankelijke hulp

Binnen RTH kan per functie per prestatie een maximale persoonlijke bijdrage gevraagd worden: (bedragen op 1 april 2015)

 • Verblijf (nacht): 24, 14 €
 • Dagopvang: 9,60 €
 • Mobiele en ambulante begeleiding: 5,05 €

Voor vervoer van en naar de voorziening zal een bijkomende vergoeding aangerekend worden.