Ons zorgaanbod is heel uitgebreid, zowel op het gebied van wonen als op het gebied van dagondersteuning. Daarnaast bieden we ook nog verschillende ondersteuningsmodules aan zoals Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening en outreach.

 

Afhankelijk van de gevraagde duur en de gevraagde intensiteit van woonondersteuning bieden wij verschillende woonvormen aan. Woonondersteuning kan voltijds of deeltijds en permanent of tijdelijk. Onder bepaalde voorwaarden bieden we woonondersteuning aan in RTH (rechtstreeks toegankelijke hulpverlening) .

Residentieel wonen op een grote campus

Wie nood heeft aan intensieve 24 uur ondersteuning verblijft op de hoofdcampus Borgwal te Vurste. De cliënten verblijven er in groepswoningen van min. 8 tot max. 11 bewoners – woongroepen genoemd – en worden er intensief en permanent begeleid en verzorgd door een vast team deskundige begeleiders. Ze werken hierbij ook multidisciplinair samen met een coördinator, een ortho-agoog en een medewerker van de sociale dienst. Als het nodig is, kunnen ze ook beroep doen op een verpleegkundige, een dokter, een kinesist, een diëtist, een tandarts en een psychiater. Er is dagelijks actieve nachtbegeleiding aanwezig.

De begeleiders proberen een huiselijke sfeer te creëren door de bewoners zoveel mogelijk te betrekken bij het dagelijks huishoudelijke gebeuren van de woongroep. De verzorging gebeurt in speciaal ingerichte en aangepaste sanitaire ruimtes.

Dagondersteuning gebeurt geïntegreerd en afgestemd op de vragen en mogelijkheden van individuele bewoners. Dit betekent dat ergotherapeuten zorgen voor dagbesteding die zowel naar inhoud als naar locatie directe aansluiting vindt bij het woongebeuren.

Op de campus is een eigen grootkeuken aanwezig waar we alle maaltijden in een koude lijn bereiden, inclusief de dieetvoeding.

Borgwal Vurste

Residentieel wonen op een kleine(re) campus

denieuwebrug

Wie behoefte heeft aan 24 uur ondersteuning maar ook over een zekere mate van zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikt, verblijft op een van de kleinere vestigingsplaatsen: Ter Linde in Deinze, De Nieuwe Brug in Deurle, De Rank in De Pinte, Zevenhuizen in Gent, Huize Vander Schueren in Sin-Lievens-Houtem.

De cliënten verblijven er afhankelijk van de locatie in een groepswoning, in wooneenheden van 2, 4, 5 personen, of in een vorm van studio (of kamer) wonen. Ze krijgen er dag en nacht ondersteuning door een vast team deskundige begeleiders. Ze werken multidisciplinair samen met een coördinator, een ortho-agoog en een maatschappelijk werker. Als het nodig is, doen ze beroep op een psychiater.

We betrekken de bewoners sterk bij de huishoudelijke taken. Onder begeleiding staan zij mee in voor de bereiding van hun maaltijden en voor de boodschappen. Voor hun dagbesteding en vrijetijdsbesteding zoeken we actief aansluiting in de lokale gemeenschap. Onze drie centra voor dagbesteding (in Deinze, Gent of Vurste) bieden ook een waaier van atelierwerking en arbeidszorgactiviteiten.

Inclusief wonen

Cliënten met een grote mate van zelfstandigheid, die geen nabije ondersteuning nodig hebben, komen in aanmerking om te wonen in een huis in de rij. Ze wonen kleinschalig: alleen, met 2, 3 of 4. Onze ondersteuning van deze cliënten, focust zich op integratie in de maatschappij. We helpen cliënten om zo zelfstandig mogelijk te zijn.
De mobiele en ambulante psycho- sociale en/of praktische begeleidingsmomenten gebeuren door een vast team begeleiders en worden versterkt door een 24/24 u telefoonpermanentie.

 

Dagbesteding krijgt een individuele invulling: werken op de reguliere arbeidsmarkt of een beschutte werkplaats, begeleid werken, vrijwilligerswerk, aansluiten bij een activiteit van een van de drie centra voor dagbesteding, … Deze verscheidenheid geldt ook voor de vrijetijdsinvulling.

GentHuisjes2256x1496

Tijdelijk verblijf

20150911-JDP_0129

Zoek je woonondersteuning voor een korte periode? Wil je enkele nachten logeren?

Op basis van je individuele ondersteuningsvraag krijg je een kamer toegewezen die op dat ogenblik vrij is in één van onze woongroepen. Je wordt ondersteund door de begeleiders van de betreffende woongroep.

 

Tijdelijk verblijf is kortdurend en kan afhankelijk van je PEC ticket tot maximum 92 dagen op jaarbasis.

Gespecialiseerde Observatie, diagnose en behandelunit

Het team of het netwerk rond volwassenen met verstandelijke beperking en gedrags-en emotionele stoornissen wordt soms geconfronteerd met een vastgelopen situatie, met agressie, met moeilijk verstaanbaar gedrag.

 

In onze gespecialiseerde unit staat een interdisciplinair team klaar om met veel expertise en in nauwe samenwerking met het netwerk, een collega voorziening, een doorverwijzer, … een intensief traject van observatie, diagnose en behandeling te doorlopen. De unit is gelegen op de campus Borgwal en beschikt over aangepaste infrastructuur en specifieke accommodatie en omkadering.

 

Een opname in de ODB-unit duurt in principe 3 maand en kan aangevuld worden met mobiele en/of ambulante begeleidingen in voortraject of nazorg.

braam cliënt en begeleider